Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Jelena Stanković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 28 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: jelenas@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-656
Predmeti: OAS - 4039 Poslovne finansije
OAS - 4051 Međunarodno poslovno finansiranje
OAS - 4078 Upravljanje rizikom i osiguranje
MAS - 7025 Strategijski finansijski menadžment
MAS - 7366 Upravljanje rizikom
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
DAS - 8249 Upravljanje korporativnim finansijama
DAS - 8250 Upravljanje rizicima održivosti u finansijama i osiguranju
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17