Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Milica Đorđević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 5 peti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: milica.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-685
Predmeti: OAS - 4002 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4074 Revizija
MAS - 7218 Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata
MAS - 7259 Revizija javnog sektora
MAS - 7416 Računovodstvene informacije za donošenje odluka
DAS - 8216 Eksterni i interni nadzor poslovanja preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17