Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Danijela Stošić Panić

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 6 peti sprat
Konsultacije:
e-mail: danijela.stosic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-686
Predmeti: OAS - 4043 Planiranje i politika preduzeća
OAS - 4047 Strategijski menadžment
OAS - 4087 Upravljanje proizvodnjom
MAS - 7224 Strategija rasta i razvoja preduzeća
MAS - 7324 Poslovna strategija
MAS - 7364 Upravljanje poslovnim procesima
DAS - 8234 Procesni modeli strategijskog preduzetništva
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17