Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Aleksandra Anđelković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 10 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: aleksandra.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-693
Predmeti: OAS - 4045 Strategijski menadžment logistike
OAS - 4050 Međunarodni marketing
OAS - 4082 Kanali marketinga
OAS - 4083 Međunarodna logistika
OAS - 4582 Upravljanje kanalima distribucije
MAS - 7231 Upravljanje lancima snabdevanja
MAS - 7260 Riversna logistika
DAS - 8013 Menadžment lancima snabdevanja
DAS - 8229 Menadžment snabdevanja u uslovima globalizacije
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17