Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Bojana Novićević Čečević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 6 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: bojana.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-612
Predmeti: OAS - 4034 Specijalna računovodstva
OAS - 4038 Upravljačko računovodstvo
OAS - 4071 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
MAS - 7210 Menadžment performansi
MAS - 7226 Strategijsko upravljačko računovodstvo
MAS - 7416 Računovodstvene informacije za donošenje odluka
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
DAS - 8222 Lean računovodstvo i upravljanje preduzećem
DAS - 8237 Savremene tendencije u upravljačkom računovodstvu
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17