Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Poslovno upravljanje - Međunarodni menadžment (od školske 2014/15)

1.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Osnovi ekonomije

6

7 ESPB bodova

2.

Osnovi menadžmenta

6

7 ESPB bodova

3.

Finansijsko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

4.

Upravljanje resursima preduzeća

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

 

 

2.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Statistika

6

7 ESPB bodova

2.

Sociologija

6

7 ESPB bodova

3.

Ekonomska politika

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Ekonomska geografija
 2. Matematika
 3. Ekonomske doktrine

 

3.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Preduzetništvo

6

7 ESPB bodova

2.

Međunarodna ekonomija

6

7 ESPB bodova

3.

Upravljanje poslovnim performansama

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik I (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Marketing
 2. Filosofija ekonomije

 

4.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Monetarna ekonomija

6

7 ESPB bodova

2.

Strategijski menadžment logistike

6

7 ESPB bodova

3.

Međunarodno poslovno finansiranje

6

7 ESPB bodova

4.

Privredno pravo

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik II (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

 

5.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Regionalna geografija sveta

6

7 ESPB bodova

2.

Međunarodni marketing

6

7 ESPB bodova

3.

Informatika

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik III (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Upravljanje ljudskim resursima
 2. Ekonomija javnog sektora

 

6.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Planiranje i politka preduzeća

6

7 ESPB bodova

2.

Bankarski menadžment

6

7 ESPB bodova

3.

Menadžment u spoljnoj trgovini

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik IV (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Upravljačko računovodstvo
 2. Industrijski menadžment

 

7.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Pravo međunarodne trgovine

6

7 ESPB bodova

2.

Elektronsko poslovanje

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Stručna praksa

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Trgovinski menadžment
 2. Operaciona istraživanja
 3. Finansijska i aktuarska metematika
 4. Pravo EU

 

8.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Korporativno upravljanje

6

7 ESPB bodova

2.

Drugi strani jezik (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Završni rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Ekonomika tranzicije
 2. Upravljanje intelektualnim kapitalom
 3. Kanali marketinga
 4. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 5. Međunarodna logistika
 6. Agrarni menadžment

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17