Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Finansije, bankarstvo i osiguranje (od školske 2014/15)

1.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Osnovi ekonomije

6

7 ESPB bodova

2.

Upravljanje resursima preduzeća

6

7 ESPB bodova

3.

Finansijsko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

4.

Osnovi menadžmenta

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

 

2.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Matematika

6

7 ESPB bodova

2.

Monetarna ekonomija

6

7 ESPB bodova

3.

Finansijski sistem i finansijske institucije

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Sociologija
 2. Ekonomska geografija

 

3.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Makroekonomija

6

7 ESPB bodova

2.

Javne finansije

6

7 ESPB bodova

3.

Marketing

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik I (Engleski jezik, Francuski jezik, Nemački jezik i Ruski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:

 1. Finansijska i aktuarska matematika
 2. Upravljanje poslovnim performansama

 

4.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Bankarski menadžment

6

7 ESPB bodova

2.

Upravljačko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

3.

Mikroekonomija

6

7 ESPB bodova

4.

Statistika

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik II (Engleski jezik, Francuski jezik, Nemački jezik i Ruski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

 

5.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Međunarodna ekonomija

6

7 ESPB bodova

2.

Informatika

6

7 ESPB bodova

3.

Ekonomika industrije

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik III (Engleski jezik, Francuski jezik, Nemački jezik i Ruski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Ekonomija javnog sektora
 2. Računovodstvo finansijskih institucija

 

6.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Ekonomska politika

6

7 ESPB bodova

2.

Finansijska tržišta

6

7 ESPB bodova

3.

Ekonomske doktrine

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik IV (Engleski jezik, Francuski jezik, Nemački jezik i Ruski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Agrarni menadžment
 2. Strategijski mendžment logistike

 

7.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Poslovne finansije

6

7 ESPB bodova

2.

Upravljanje rizikom i osiguranje

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Stručna praksa

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Operaciona istraživanja
 2. Upravljanje ljudskim resursima
 3. Elektronsko poslovanje
 4. Specijalni bilansi

 

8.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Privredno pravo

6

7 ESPB bodova

2.

Teorija i analiza bilansa

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Završni rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Ekonomika tranzicije
 2. Strategijski menadžment
 3. Ekonomika trgovine
 4. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 5. Ekonomske funkcije
 6. Korporativno upravljanje

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17