Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Poslovno upravljanje - Menadžment u turizmu (od školske 2014/15)

1.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Osnovi ekonomije

6

7 ESPB bodova

2.

Osnovi menadžmenta

6

7 ESPB bodova

3.

Finansijsko računovodostvo

6

7 ESPB bodova

4.

Upravljanje resursima preduzeća

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

 

2.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Statistika

6

7 ESPB bodova

2.

Sociologija

6

7 ESPB bodova

3.

Turistička geografija sa osnovama turizma

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Ekonomska geografija
 2. Matematika
 3. Ekonomske doktrine

 

3.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Međunarodna ekonomija

6

7 ESPB bodova

2.

Upravljanje poslovnim performansama

6

7 ESPB bodova

3.

Marketing

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik I (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Preduzetništvo
 2. Javne finansije

 

4.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Ekonomika turizma

6

7 ESPB bodova

2.

Nacionalna ekonomija

6

7 ESPB bodova

3.

Monetarna ekonomija

6

7 ESPB bodova

4.

Privredno pravo

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik II (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

 

5.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Regionalna geografija sveta

6

7 ESPB bodova

2.

Poslovne finansije

6

7 ESPB bodova

3.

Informatika

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik III (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Ekonomija javnog sektora
 2. Pravo međunarodne trgovine

 

6.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Bankarski menadžment

6

7 ESPB bodova

2.

Agencijsko poslovanje

6

7 ESPB bodova

3.

Menadžment u turizmu

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik IV (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Upravljačko računovodstvo
 2. Agrarni menadžment

 

7.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Upravljanje ljudskim resursima

6

7 ESPB bodova

2.

Trgovinski menadžment

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Stručna praksa

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Operaciona istraživanja
 2. Marketing komuniciranje
 3. Elektronsko poslovanje
 4. Međunarodni marketing

 

8.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Strategijski menadžment logistike

6

7 ESPB bodova

2.

Drugi strani jezik (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Završni rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Teorija i politka cena
 2. Menadžment u spoljnoj trgovini
 3. Strategijski menadžment
 4. Upravljanje intelektualnim kapitalom
 5. Kanali merketinga
 6. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17