Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje (od školske 2014/15. godine)

1.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Finansijsko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

2.

Osnovi ekonomije

6

7 ESPB bodova

3.

Osnovi menadžmenta

6

7 ESPB bodova

4.

Upravljanje resursima preduzeća

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

 

2.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Matematika

6

7 ESPB bodova

2.

Sociologija

6

7 ESPB bodova

3.

Statistika

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomska geografija
 2. Industrijski menadžment
 3. Agrarni menadžment

 

3.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Javne finansije

6

7 ESPB bodova

2.

Računovodstvo finansijskih institucija

6

7 ESPB bodova

3.

Budžetsko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik I (engleski, nemački, ruski, francuski)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:

 1. Finansijska i aktuarska matematika
 2. Upravljanje ljudskim resursima
 3. Filosofija ekonomije

 

4.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Ekonomska politka

6

7 ESPB bodova

2.

Bankarski menadžment

6

7 ESPB bodova

3.

Upravljačko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

4.

Privredno pravo

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik II (engleski, nemački, ruski, francuski)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

 

5.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Marketing

6

7 ESPB bodova

2.

Poslovne finansije

6

7 ESPB bodova

3.

Informatika

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik III (engleski, nemački, ruski, francuski)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Trgovinski menadžment
 2. Ekonomija javnog sektora

 

6.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Računovodstvo troškova

6

7 ESPB bodova

2.

Teorija i analiza bilansa

6

7 ESPB bodova

3.

Teorija i politka cena

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik IV (engleski, nemački, ruski, francuski)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Ekonomske funkcije
 2. Ekonomske doktrine

 

7. semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Specijalni bilansi

6

7 ESPB bodova

2.

Operaciona istraživanja

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Stručna praksa

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni
 1. Međunarodna ekonomija
 2. Upravljanje poslovnim performansama
 3. Upravljanje rizikom i osiguranje
 4. Elektronsko poslovanje

 

8.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Finansijska tržišta

6

7 ESPB bodova

2.

Revizija

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Završni rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Ekonomika tranzicije
 2. Strategijski menadžment
 3. Strategijski menadžment logistike
 4. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17