Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Studijski program Opšta ekonomija (od školske 2014/15)

1. semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Osnovi ekonomije

6

7 ESPB bodova

2.

Finansijsko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

3.

Upravljanje resursima preduzeća

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Osnovi filozofije
 2. Filozofija ekonomije

 

2. semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Sociologija

6

7 ESPB bodova

2.

Ekonomska geografija

6

7 ESPB bodova

3.

Matematika

6

7 ESPB bodova

4.

Ekonomske doktrine

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

 

3. semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Makroekonomija

6

7 ESPB bodova

2.

Upravljanje poslovnim performansama

6

7 ESPB bodova

3.

Međunarodna ekonomija

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik I (engleski, ruski, francuski, nemački)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Politička ekonomija
 2. Osnovi menadžmenta

 

4.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Nacionalna ekonomija

6

7 ESPB bodova

2.

Statistika

6

7 ESPB bodova

3.

Mikroekonomija

6

7 ESPB bodova

4.

Monetarna ekonomija

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik II (engleski, ruski, francuski, nemački)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

 

5. semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Ekonomija javnog sektora

6

7 ESPB bodova

2.

Ekonomika industrije

6

7 ESPB bodova

3.

Informatika

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik III (engleski, ruski, francuski, nemački)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Javne finansije
 2. Marketing

 

6. semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Finansijski sistem i finansijske institucije

6

7 ESPB bodova

2.

Ekonomika tranzicije

6

7 ESPB bodova

3.

Agrarni menadžment

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik IV (engleski, ruski, francuski, nemački)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Mikroekonomska analiza
 2. Ekonomske funkcije

 

7. semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Poslovne finansije

6

7 ESPB bodova

2.

Operaciona istraživanja

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Stručna praksa

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Budžetsko računovodstvo
 2. Finansijska i aktuarska matematika
 3. Elektronsko poslovanje

8.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja

6

7 ESPB bodova

2.

Ekonomika trgovine

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Završni rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Drugi strani jezik (engleski, ruski, francuski, nemački)
 2. Strategijski menadžment logistike
 3. Privredno pravo
 4. Strategijski menadžment
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17