Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Miroslav Milovanović

Zvanje: docent
Katedra:
Kabinet:
Konsultacije:
e-mail: miroslav.b.milovanovic@elfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 529-363
Predmeti: MAS - 7421 Uvod u mašinsko učenje u poslovanju
MAS - 7433 Internet poslovanje i web analitika
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17