Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Dejan Marković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra:
Kabinet: filozofski 405 suturen
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: dejan.markovic@filfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 514-312 лок.147
Predmeti: OAS - 4023 Ruski jezik I
OAS - 4031 Ruski jezik II
OAS - 4123 Ruski jezik III
OAS - 4131 Ruski jezik IV
OAS - 4498 Ruski jezik - drugi strani jezik
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17