Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Slađana Ristić-Gorgiev

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: filozofski 413 suturen
Konsultacije:
e-mail: sladjana.ristic.gorgiev@filfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 514-312 лок.160
Predmeti: OAS - 4416 Osnovi filozofije
OAS - 4417 Filozofija ekonomije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17