Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Slaviša Kovačević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra:
Kabinet: IV 11 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 11:00-13:00
sreda 11:00-13:00
e-mail: slavisa@prafak.ni.ac.rs
Telefon: 018 500-260
Predmeti: OAS - 4004 Sociologija
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17