Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Spisak odbranjenih master radova

datummaster rad
 2015-12-31 Upravljanje odnosima sa klijentima u uslužnim organizacijama
Kandidat: Slavica Popović
Komisija: Ljiljana Stanković, Suzana Đukić, Ivana Simić
 2015-12-29 Potencijali i perspektive razvoja manifestacionog turizma Grada Niša
Kandidat: Nevena Marjanović
Komisija: Dejan Đorđević, Milan Spasojević, Vladislav Marjanović
 2015-12-28 Izazovi unapređenja kvaliteta poslovnih procesa
Kandidat: Marija Cvetković
Komisija: Marija Radosavljević, Radenko Milojević, Nadica Figar
 2015-12-23 Finansiranje porodičnih gazdinstava u Republici Srbiji
Kandidat: Jovana Ćurčić
Komisija: Snežana Đekić, Jadranka Đurović-Todorović, Sonja Jovanović
 2015-12-21 Neophodnost reforme penzionog sistema u Republici Srbiji
Kandidat: Marina Milijić
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić
 2015-12-17 Statistička analiza faktora kvaliteta poslovanja preduzeća u Republici Srbiji
Kandidat: Nemanja Mihajlović
Komisija: Vesna Janković-Milić, Vera Đorđević, Gorica Bošković
 2015-12-17 Izazovi dizajniranja sistema nagrađivanja zaposlenih u multinacionalnim kompanijama
Kandidat: Ana Ristić
Komisija: Biljana Đorđević, Nadica Figar, Radenko Milojević
 2015-12-14 Multivarijaciona analiza socijalne razvijenosti oblasti u Republici Srbiji
Kandidat: Ivana Stošić
Komisija: Vesna Janković-Milić, Vera Đorđević, Vinko Lepojević
 2015-12-12 Zaštita privatnost u e-trgovini
Kandidat: Miloš Dimić
Komisija: Ognjen Radović, Slavoljub Milovanović, Dragana Radenković-Jocić
 2015-12-11 Razvoj i primena "cloud" tehnologije u elektronskom poslovanju preduzeća
Kandidat: Nenad Pavlović
Komisija: Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović, Vinko Lepojević
 2015-12-11 Upravljanje internet infrastrukturom elektronskog poslovanja
Kandidat: Suzana Ilić
Komisija: Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović, Žarko Popović
 2015-12-11 Finansijsko izveštavanje o rashodima na primeru preduzeća Kiba d.o.o.
Kandidat: Milica Ćirić
Komisija: Tadija Đukić, Milorad Stojilković, Dejan Spasić
 2015-12-11 Komplementarni razvoj poljoprivrede i turizma u opštini Negotin
Kandidat: Lazar Gagić
Komisija: Snežana Đekić, Milan Spasojević, Sonja Jovanović
 2015-12-11 Značaj riversne logistike za tretman i procesuiranje medicinskog otpada
Kandidat: Milica Gavrilović
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Suzana Stefanović
 2015-12-10 Uloga kontrolinga u upravljanju performansama preduzeća
Kandidat: Dragana Golubović
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Marija Radosavljević
 2015-12-10 Upravljanje uslugama potrošačima u lancu snabdevanja Javnog preduzeća Pošta Srbije
Kandidat: Predrag Panić
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Suzana Đukić
 2015-12-09 Finansijsko izveštavanje o uspešnosti poslovanja preduzeća
Kandidat: Marija Martinović
Komisija: Tadija Đukić, Milorad Stojilković, Dejan Spasić
 2015-12-09 Strategijski aspekti merenja performansi u organizacijama javnog sektora
Kandidat: Andrijana Aleksov
Komisija: Tatjana Stevanović, Blagoje Novićević, Ljilja Antić
 2015-12-09 Razvoj koncepcije ekonomske racionalnosti
Kandidat: Dušan Zdravković
Komisija: Dragan Petrović, Dragoslav Kitanović, Nataša Golubović
 2015-12-08 Izazovi menadžmenta ljudskih resursa u upravljanju dugoročnim međunarodnim angažmanima zaposlenih
Kandidat: Marija Milenković
Komisija: Biljana Đorđević, Radenko Milojević, Ivana Simić
 2015-12-08 Upravljanje elektronskim i mobilnim bankarstvom
Kandidat: Milena Dinić
Komisija: Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović, Borko Krstić
 2015-12-07 Efekti stranih direktnih investicija u uslovima globalne ekonomsko-finansijske krize
Kandidat: Milan Kostić
Komisija: Ivan Marković, Miloš Todorović, Dragan Petrović
 2015-12-07 Mogući ekonomski efekti izlaska Velike Britanije iz Evropske unije
Kandidat: Milica Đokić
Komisija: Ivan Marković, Miloš Todorović, Snežana Radukić
 2015-12-07 Sinergetski efekti primene lean i Green koncepta u lancima snabdevanja
Kandidat: Milena Marković
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Nadica Figar
 2015-12-05 Upravljanje električnim i elektronskim otpadom kao izazov riversne logistike
Kandidat: Sandra Živković
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Slavoljub Milovanović
 2015-12-04 Implementacija savremenih sistema elektronskog poslovanja u cilju unapređenja poslovnih procesalanaca snabdevanja
Kandidat: Milica Mitić
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Marija Radosavljević
 2015-12-03 Primena sistema kvaliteta u funkciji konkurentnosti i razvoja prehrambene industrije u Republici Srbiji
Kandidat: Gordana Gligorijević
Komisija: Gorica Bošković, Živorad Gligorijević, Marija Radosavljević
 2015-12-03 Analiza efikasnosti poslovanja malih preduzeća u Republici Srbiji u vlasništvu žena
Kandidat: Tijana Lekić
Komisija: Maja Ivanović-Đukić, Nadica Figar, Bojan Krstić
 2015-12-03 Vrednovanje intelektualne svojine u cilju kontrolisanja strategije za upravljanje intelektualnom svojinom
Kandidat: Anja Kostić
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Dragana Radenković-Jocić
 2015-12-02 Robne berze kao visokostandardizovane institucije i njihov značaj za razvoj trgovine
Kandidat: Marko Lazarević
Komisija: Sreten Ćuzović, Svetlana Sokolov-Mladenović, Marina Đorđević
 2015-12-01 Dizajniranje sistema indikatora za kontrolu marketing strategije
Kandidat: Jelena Portić
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Ljiljana Stanković
 2015-11-27 Klasifikacija i sistematizacija mera performansi u funkciji upravljanja organizacijama
Kandidat: Stefan Stanić
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović
 2015-11-26 Upravljanje poslovnim performansama i rizicima preduzeća
Kandidat: Aleksandra Krstić
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tadija Đukić
 2015-11-23 Uloga državne pomoći u unapređenju konkurencije na tržištu Republike Srbije
Kandidat: Vesna Vučetić
Komisija: Snežana Radukić, Boban Stojanović, Marija Petrović-Ranđelović
 2015-11-21 Generičke strategije preduzeća u industriji mobilne telefonije
Kandidat: Vladimir Jovanović
Komisija: Suzana Stefanović, Suzana Đukić, Maja Ivanović-Đukić
 2015-11-20 Portfolio analiza potrošača
Kandidat: Ivana Ivanović-Kevorkian
Komisija: Suzana Đukić, Ljiljana Stanković, Goran Milovanović
 2015-11-19 Akcionarsko društvo i uticaj statusnih promena na njegov položaj prema Zakonu o privrednim društvima Republike Srbije
Kandidat: Ankica Nešić
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Vesna Sekulić
 2015-11-13 Nezavisnost i transparentnost izabranih centralnih banaka
Kandidat: Jovana Mitić
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Marina Đorđević, Srđan Marinković
 2015-11-13 Demografski potencijal Opštine Prokuplje
Kandidat: Sanja Vidosavljević
Komisija: Milan Spasojević, Vukašin Šušić, Dejan Đorđević
 2015-11-13 Valorizacija turističkog potencijala banja Vojvodine
Kandidat: Stevo Božić
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Dejan Đorđević
 2015-11-12 Usaglašavanje pravnih pravila Republike Srbije sa direktivama EU u oblasti osnivanja finansijskih institucija i pružanja usluga
Kandidat: Marija Vuković
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Suzana Đukić
 2015-11-12 Analiza izvora finansiranja poljoprivrede u Republici Srbiji
Kandidat: Dina Tričković
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Jadranka Đurović-Todorović
 2015-11-06 Komparativna analiza strukture budžeta izabranih zemalja
Kandidat: Milan Trklja
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Marina Đorđević, Vladislav Marjanović
 2015-11-05 Integralna kontrola kvaliteta proizvoda na primeru preduzeća "SHINWON" d.o.o.
Kandidat: Jelena Đorđević
Komisija: Gorica Bošković, Živorad Gligorijević, Marija Radosavljević
 2015-11-05 Kontrola strategije licenciranja žiga u funkciji uvećanja vrednosti marke kao nematerijalne imovine i rasta tržišne vrednosti preduzeća
Kandidat: Miloš Milenković
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Ljiljana Stanković
 2015-11-03 Primena metode udela u izradi konsolidovanih finansijskih izveštaja
Kandidat: Svetlana Perić
Komisija: Dejan Spasić, Tadija Đukić, Ljiljana Bonić
 2015-10-31 Tehnološke promene u teoriji privrednog rasta
Kandidat: Branko Dragićević
Komisija: Slobodan Cvetanović, Igor Mladenović, Dragoslav Kitanović
 2015-10-30 Sistem informacione bezbednosti u preduzeću
Kandidat: Aleksandra Ratković
Komisija: Ognjen Radović, Slavoljub Milovanović, Vinko Lepojević
 2015-10-19 Cena lizinga i poslovni uspeh auto kuća u opštini Požarevac
Kandidat: Biljana Stokić
Komisija: Evica Petrović, Blagoje Novićević, Tadija Đukić
 2015-10-12 Politika restrukturiranja bankarskog sektora u pravcu očuvanja finansijske stabilnosti
Kandidat: Katarina Tasić
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Jadranka Đurović-Todorović
 2015-10-12 Finansijsko izveštavanje o osnovnim sredstvima na primeru preduzeća "RGP - Inpos" Knjaževac
Kandidat: Martin Mitić
Komisija: Milorad Stojilković, Tadija Đukić, Ljiljana Bonić
 2015-10-12 Računovodstveni aspekti mera za prevazilaženje krize u poslovanju preduzeća
Kandidat: Marija Nikolić
Komisija: Dejan Spasić, Tadija Đukić, Ksenija Denčić-Mihajlov
 2015-10-10 Računovodstveno obuhvatanje nekretnina i investicionih nekretnina u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima
Kandidat: Danica Stanković Marinković
Komisija: Dejan Spasić, Tadija Đukić, Tatjana Stevanović
 2015-10-09 Analiza sub-standarnih kredita i kreditnih derivata kao uzročnika savremene finansijske krize
Kandidat: Milica Jovanović
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Marina Đorđević
 2015-10-09 Neoliberalne škole ekonomske misli: monetarizam i nova klasična teorija
Kandidat: Marija Stojmenović
Komisija: Zoran Stefanović, Branislav Mitrović, Dragan Petrović
 2015-10-08 Primena višekriterijumskih modela u optimizaciji strategijskih odluka
Kandidat: Dragana Stojković
Komisija: Jelena Stanković, Milivoje Pešić, Tatjana Stevanović
 2015-10-07 Strategija i politika cena trgovinskog preduzeća u savremenim tržišnim uslovima
Kandidat: Milan Milovanović
Komisija: Sreten Ćuzović, Svetlana Sokolov-Mladenović, Vladislav Marjanović
 2015-10-07 Primena višestruke regresije i korelacije u analizi cena poljoprivrednih proizvoda na globalnom nivou
Kandidat: Igor Vojinović
Komisija: Vinko Lepojević, Snežana Đekić, Vera Đorđević
 2015-10-06 Finansijsko izveštavanje u stečajnom postupku preduzeća
Kandidat: Valentina Stojiljković
Komisija: Dejan Spasić, Tadija Đukić, Ljiljana Bonić
 2015-10-06 Instrumenti predpristupne pomoći Evropske unije
Kandidat: Marija Ćirić
Komisija: Miloš Todorović, Branislav Mitrović, Ivan Marković
 2015-10-05 Zaštita korisnika finansijskih usluga u pozitivnom i budućem srpskom pravu
Kandidat: Milica Marković
Komisija: Tamara Milenković-Kerković, Dragana Radenković-Jocić, Ljiljana Stanković
 2015-10-02 Upravljanje marketingom odnosa sa potrošačima u uslovima krize preduzeća
Kandidat: Marija Ivković
Komisija: Suzana Đukić, Ljiljana Stanković, Nada Barac
 2015-10-02 Fiskalni značaj poreza na potrošnju u savremenim poreskim sistemima
Kandidat: Mirjana Stošić
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Marina Đorđević, Svetlana Sokolov-Mladenović
 2015-10-02 Pravci razvoja ruralne politike u Evropskoj uniji
Kandidat: Lidija Đorđević
Komisija: Snežana Đekić, Sonja Jovanović, Marija Petrović-Ranđelović
 2015-10-02 Upravljanje lancima snabdevanja sa zatvorenom petljom i riversna logistika
Kandidat: Anđelka Bošnjaković
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Vesna Sekulić
 2015-10-01 Upravljanje zelenim lancima snabdevanja kao ekološka inovacija u upravljanju lancima snabdevanja
Kandidat: Milena Vlajković
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Nadica Figar
 2015-09-30 Uticaj procesa globalizacije na privredni razvoj Srbije
Kandidat: Aleksandar Đorđević
Komisija: Zoran Aranđelović, Živorad Gligorijević, Vladislav Marjanović
 2015-09-29 Upravljanje ukupnim kvalitetom u funkciji unapređenja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji
Kandidat: Jelena Mitić
Komisija: Gorica Bošković, Marija Radosavljević, Sonja Jovanović
 2015-09-29 Primena klaster analize u istraživanju faktora ekonomske razvijenosti
Kandidat: Stefan Radosavljević
Komisija: Vinko Lepojević, Vera Đorđević, Vesna Janković-Milić
 2015-09-28 Upravljanje elektronskim poslovanjem i razvoj veb sajtova
Kandidat: Milena Kostadinović
Komisija: Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović, Vinko Lepojević
 2015-09-11 Konkurentnost Republike Srbije u periodu 2010-2014. godine
Kandidat: Danijel Anđelković
Komisija: Slobodan Cvetanović, Igor Mladenović, Boban Stojanović
 2015-08-21 Koncept prirodnog kapitala u teoriji privrednog rasta
Kandidat: Aleksandar Cvetanović
Komisija: Igor Mladenović, Slobodan Cvetanović, Dragoslav Kitanović
 2015-07-16 Elktronska trgovina u Cloud računarstvu
Kandidat: Brankica Stojanović
Komisija: Ognjen Radović, Slavoljub Milovanović, Sreten Ćuzović
 2015-07-16 Povećanje sposobnosti poslovnih procesa zasnovano na statističkoj kontroli
Kandidat: Ivana Brajdić
Komisija: Marija Radosavljević, Radenko Milojević, Vesna Janković-Milić
 2015-07-15 Uloga strategijskog upravljačko računovodstva u kreiranju strategije multinacionalnih kompanija
Kandidat: Ivan Gramić
Komisija: Tatjana Stevanović, Blagoje Novićević, Ljilja Antić
 2015-07-15 Dometi normativnog regulisanja revizije javnog sektora
Kandidat: Marko Sretenović
Komisija: Ljiljana Bonić, Jovan Krstić, Tadija Đukić
 2015-07-15 Upravljanje nezadovoljnim potrošačima
Kandidat: Slavica Branković
Komisija: Ljiljana Stanković, Suzana Đukić, Nada Barac
 2015-07-15 Cloud računarstvo – transformacija klasičnih informacionih sistema
Kandidat: Ana Stanković
Komisija: Ognjen Radović, Slavoljub Milovanović, Dejan Spasić
 2015-07-15 Ljudski kapital u endogenim teorijama rasta
Kandidat: Marko Blagojević
Komisija: Igor Mladenović, Slobodan Cvetanović, Dragoslav Kitanović
 2015-07-15 Statistička analiza kvaliteta usluga u ruralnom turizmu Republike Srbije
Kandidat: Jasmina Šljivić
Komisija: Vesna Janković-Milić, Vera Đorđević, Sonja Jovanović
 2015-07-13 Problem privrednih ciklusa u ekonomskoj teoriji
Kandidat: Jelena Ilić
Komisija: Zoran Stefanović, Branislav Mitrović, Dragan Petrović
 2015-07-13 Primena mobilnih tehnologija u preduzeću
Kandidat: Jelena Đorđević
Komisija: Ognjen Radović, Slavoljub Milovanović, Vinko Lepojević
 2015-07-10 Lean proizvodnja i six sigma kvalitet u lancima snabdevanja
Kandidat: Tijana Milovanović
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Marija Radosavljević
 2015-07-10 Analiza finansijskih izveštaja u funkciji povećanja profitabilnosti banaka
Kandidat: Marija Petrović
Komisija: Milorad Stojilković, Blagoje Novićević, Ljiljana Bonić
 2015-07-10 Primena teorija igara u izboru dobavljača
Kandidat: Maša Kulić
Komisija: Milivoje Pešić, Jelena Stanković, Evica Petrović
 2015-07-10 Upravljačke perspektive rizika kao faktora efikasnog poslovnog odlučivanja
Kandidat: Ivan Raičević
Komisija: Vesna Sekulić, Bojan Krstić, Evica Petrović
 2015-07-09 Strategija kreiranja i održavanja lojalnosti potrošača u maloprodaji
Kandidat: Bojana Todić
Komisija: Svetlana Sokolov-Mladenović, Sreten Ćuzović, Snežana Đekić
 2015-07-09 Životno osiguranje u Republici Srbiji-stanje i tendencije razvoja
Kandidat: Nevenka Vojvodić Miljković
Komisija: Evica Petrović, Blagoje Novićević, Žarko Popović
 2015-07-09 Profesije i profesionalni dinamizam
Kandidat: Milan Cvetković
Komisija: Petar Hafner, Slavoljub Mišić, Dragan Petrović
 2015-07-08 Stanje i perspektive razvoja politike zaštite potrošača u Republici Srbiji
Kandidat: Marko Stanković
Komisija: Svetlana Sokolov-Mladenović, Sreten Ćuzović, Marina Đorđević
 2015-07-08 Uloga i značaj Braničevskog okruga u privrednom razvoju Srbije
Kandidat: Miroslav Miladinović
Komisija: Zoran Aranđelović, Živorad Gligorijević, Vladislav Marjanović
 2015-07-08 Marketinška instrumentalizacija estetike u trgovini
Kandidat: Biljana Trifunović
Komisija: Sreten Ćuzović, Nada Barac, Svetlana Sokolov-Mladenović
 2015-07-07 Izazovi rešavanja problema zaštite životne sredine u Republici Srbiji
Kandidat: Marija Živadinović
Komisija: Marija Petrović-Ranđelović, Živorad Gligorijević, Snežana Radukić
 2015-07-07 Izazovi Evropske monetarne unije u uslovima globalne finansijske krize
Kandidat: Aleksandar Vuksanović
Komisija: Ivan Marković, Miloš Todorović, Dragan Petrović
 2015-07-07 Analiza finansijskih podsticaja za poljoprivredu na teritoriji grada Niša
Kandidat: Mila Stamenković
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Marina Đorđević
 2015-07-07 Tranzicija ka zelenoj ekonomiji u funkciji ostvarivanja održivog razvoja Republike Srbije
Kandidat: Jelena Jevtić
Komisija: Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Đekić, Sonja Jovanović
 2015-07-06 Kontrola ekološke strategije u cilju unapređenja održivog razvoja i društvene odgovornosti preduzeća
Kandidat: Jovana Veličković
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Suzana Stefanović
 2015-07-06 Primena statističkih metoda u analizi kvaliteta procesa u preduzeću – Javno preduzeće za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo
Kandidat: Biljana Petrović
Komisija: Vera Đorđević, Vinko Lepojević, Vesna Janković-Milić
 2015-07-06 Izazovi agrarne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji
Kandidat: Anica Simić-Mrdelić
Komisija: Miloš Todorović, Snežana Đekić, Ivan Marković
 2015-07-06 Značaj supervizorske funkcije Narodne banke Srbije u sprečavanju pranja novca
Kandidat: Olivera Radojković
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić
 2015-07-03 Računovodstveni i poreski aspekt finansijskog rezultata
Kandidat: Aleksandra Arsenijević
Komisija: Tadija Đukić, Dejan Spasić, Ljilja Antić
 2015-07-03 Otvorene inovacije kao faktor promena poslovnih modela malih i srednjih preduzeća
Kandidat: Barbara Kocić
Komisija: Maja Ivanović-Đukić, Suzana Stefanović, Ljiljana Stanković
 2015-06-26 Prognoziranje proizvodnje voća u Srbiji primenom statističkih modela vremenskih serija
Kandidat: Goran Ranković
Komisija: Vinko Lepojević, Vesna Janković-Milić, Sonja Jovanović
 2015-06-20 Merenje inovativnosti privrede putem kompozitnih indikatora
Kandidat: Aleksandar Mitrović
Komisija: Slobodan Cvetanović, Igor Mladenović, Dragoslav Kitanović
 2015-06-20 Značaj građevinske industrije za zaposlenost u Republici Srbiji u uslovima aktuelne ekonomske krize
Kandidat: Sanja Stamenković
Komisija: Igor Mladenović, Slobodan Cvetanović, Dragoslav Kitanović
 2015-06-12 Upravljanje političkim ponašanjem članova organizacije
Kandidat: Mihailo Obrenović
Komisija: Ivana Simić, Radenko Milojević, Biljana Đorđević
 2015-06-10 Uloga revizije javnog sektora u otkrivanju i sprečavanju prevara i korupcije
Kandidat: Srđana Rašković
Komisija: Ljiljana Bonić, Milorad Stojilković, Dejan Spasić
 2015-06-10 Integralni informacioni sistem i elektronsko poslovanje preduzeća - primer JKP "Toplana" Leskovac
Kandidat: Marija Živković
Komisija: Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović, Dejan Spasić
 2015-06-10 Upravljanje elektronskim poslovanjem i lancima snabdevanja uz podršku informacionih tehnologija
Kandidat: Marija Pešić
Komisija: Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović, Goran Milovanović
 2015-06-10 Doprinos Pjera Srafe savremenoj teoriji cena
Kandidat: Dejana Stefanović-Kostić
Komisija: Boban Stojanović, Dušan Zdravković, Branislav Mitrović
 2015-06-08 Dizajniranje i implementiranje sistema kontrole pranja novca u cilju sprečavanja zloupotrebe bankarskih proizvoda
Kandidat: Vesna Veljković
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Srđan Marinković
 2015-06-08 Analiza ključnih faktora upravljanja poslovnim procesima zasnovana na modelima zrelosti
Kandidat: Milica Jović
Komisija: Marija Radosavljević, Radenko Milojević, Biljana Đorđević
 2015-06-05 Strategija razvoja trgovinske robne marke
Kandidat: Nevena Milosavljević
Komisija: Sreten Ćuzović, Nada Barac, Svetlana Sokolov-Mladenović
 2015-06-05 Strategija razvoja trgovine zasnovana na tehnološkim inovacijama
Kandidat: Stefan Ilić
Komisija: Sreten Ćuzović, Nada Barac, Svetlana Sokolov-Mladenović
 2015-06-05 Javni dug zemalja BRIKS zajednice
Kandidat: Miloš Golubović
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Ivan Marković
 2015-06-03 Upravljanje kvalitetom u industriji - primer a.d. MIN "Vagonka" Niš
Kandidat: Ivana Blagojević
Komisija: Gorica Bošković, Živorad Gligorijević, Marija Radosavljević
 2015-06-03 Potencijali razvoja turizma u Nacionalnom parku "Đerdap"
Kandidat: Dejan Stojanović
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Dejan Đorđević
 2015-06-03 Ravnoteža na tržištu faktora proizvodnje
Kandidat: Mirjana Arsenijević
Komisija: Snežana Radukić, Dušan Zdravković, Boban Stojanović
 2015-06-02 Socijalni Web i poslovna primena
Kandidat: Dragana Marković
Komisija: Ognjen Radović, Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović
 2015-05-30 Sistem kvaliteta u funkciji razvoja sektora agrara
Kandidat: Sonja Milosavljević
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Gorica Bošković
 2015-05-27 Sajmovi i izložbe kao prodajno-promotivne tržišne institucije u funkciji razvoja trgovine
Kandidat: Jelena Mihajlović
Komisija: Sreten Ćuzović, Svetlana Sokolov-Mladenović, Marina Đorđević
 2015-05-23 Kontrola strategije licenciranja u funkciji unapređenja konkurentske prednosti preduzeća
Kandidat: Tijana Prokopović
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Dragana Radenković-Jocić
 2015-05-20 Sektorska transformacija bankarskih resursa
Kandidat: Nina Ignjatović
Komisija: Borko Krstić, Srđan Marinković, Jadranka Đurović-Todorović
 2015-05-19 Razvoj i implementacija savremenih informacionih tehnologija u turističkom poslovanju
Kandidat: Nenad Stamenković
Komisija: Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović, Vukašin Šušić
 2015-05-19 Tehnologija Velikih podataka
Kandidat: Jelena Ćurčić
Komisija: Ognjen Radović, Slavoljub Milovanović, Vinko Lepojević
 2015-05-18 Ekonomsko - pravni aspekti implementacije Bazelskih principa i standarda u poslovanju islamskih banaka
Kandidat: Nikola Kostić
Komisija: Tamara Milenković-Kerković, Dragana Radenković-Jocić, Srđan Marinković
 2015-05-16 Kreiranje održivih kompenzacionih programa u funkciji efikasnog poslovanja preduzeća u savremenim uslovima
Kandidat: Marija Jovanović
Komisija: Vesna Sekulić, Bojan Krstić, Biljana Đorđević
 2015-05-15 Karakteristike monopola na tržištu komunalnih usluga
Kandidat: Nemanja Lazović
Komisija: Snežana Radukić, Dušan Zdravković, Boban Stojanović
 2015-05-15 Finansijsko izveštavanje na primeru preduzeća "Lepterija" d.o.o. iz Sokobanje
Kandidat: Ljubiša Klasanović
Komisija: Tadija Đukić, Dejan Spasić, Ljiljana Bonić
 2015-05-13 Značaj referentne kamatne stope za realizaciju ciljeva monetarne politike
Kandidat: Andriana Milošević
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Srđan Marinković, Marina Đorđević
 2015-05-13 Ekonomsko-geografska ocena ekoturističkog potencijala opštine Knjaževac
Kandidat: Vladimir Trandafilović
Komisija: Dejan Đorđević, Milan Spasojević, Vukašin Šušić
 2015-05-12 Prednosti i nedostaci fiskalnog federalizma u Republici Srbiji
Kandidat: Maja Krajnjanović
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić
 2015-04-06 Merenje inovacionih performansi u cilju kontrole inovacione strategije preduzeća
Kandidat: Biljana Ristić
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Ljiljana Stanković
 2015-03-31 Uloga nacionalnih parkova Srbije u očuvanju životne sredine
Kandidat: Milan Bošnjaković
Komisija: Dejan Đorđević, Vukašin Šušić, Sonja Jovanović
 2015-03-27 Stejkholderski pristup korporativnoj društvenoj odgovornosti i efektima njene primene
Kandidat: Marija Stojanović
Komisija: Vesna Sekulić, Bojan Krstić, Ljiljana Stanković
 2015-03-26 Primena proizvodne funkcije i funkcije produktivnosti u optimizaciji poslovnih ciljeva preduzeća
Kandidat: Marijana Stojadinović
Komisija: Žarko Popović, Vesna Sekulić, Nebojša Stojković
 2015-03-26 Pravno-ekonomski aspekti i regulativa finansijskog lizinga
Kandidat: Dejana Vacić
Komisija: Tamara Milenković-Kerković, Dragana Radenković-Jocić, Ljiljana Stanković
 2015-03-24 Mere performansi zasnovane na vrednosti za vlasnike i kupce
Kandidat: Stefan Mihajlović
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Ljiljana Bonić
 2015-03-23 Ciljevi i perspektive za unapređenje otpornosti u lancu snabdevanja
Kandidat: Kristina Spasić
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Biljana Đorđević
 2015-03-23 Strategijska uloga tehnologije radiofrekventne identifikacije u upravljanju lancem snabdevanja
Kandidat: Milica Čolović
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Suzana Stefanović
 2015-03-23 Marketing koncept u funkciji poslovne politike banaka
Kandidat: Marija Mihajlović
Komisija: Borko Krstić, Srđan Marinković, Ljiljana Stanković
 2015-03-20 Revizija državnog budžeta
Kandidat: Marijan Veličković
Komisija: Ljiljana Bonić, Milorad Stojilković, Marina Đorđević
 2015-03-20 Izazovi u vođenju monetarne politike u uslovima krize
Kandidat: Ana Stanković
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Marina Đorđević, Borko Krstić
 2015-03-19 Zastupljenost poreskih oslobođenja i olakšica u poreskom sistemu Republike Srbije
Kandidat: Aleksandra Bojović
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić, Marina Đorđević
 2015-03-19 Estetizacija sistema kvaliteta u marketing teoriji i praksi trgovine
Kandidat: Milica Krstić
Komisija: Sreten Ćuzović, Svetlana Sokolov-Mladenović, Snežana Đekić
 2015-03-19 Balansiranje interesa stejkholdera preduzeća primenom evropskog modela poslovne izvrsnosti
Kandidat: Milan Kitanović
Komisija: Marija Radosavljević, Radenko Milojević, Biljana Đorđević
 2015-02-19 Uloga "poslednjeg utočišta banaka" u očuvanja likvidnosti bankarskog sistema
Kandidat: Irena Latinski-Mitrović
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Srđan Marinković
 2015-02-13 Uticaj stranih direktnih investicija na bankarski sistem Republike Srbije
Kandidat: Ivana Ćirić
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Marija Petrović-Ranđelović
 2015-02-12 Finansijske inovacije kao faktor razvoja bankarskog sektora
Kandidat: Aleksandra Jović
Komisija: Borko Krstić, Srđan Marinković, Jadranka Đurović-Todorović
 2015-02-12 Komparativna analiza funkcionisanja Narodne banke Srbije i Evropske centralne banke u kontekstu priključivanja Srbije Evropskoj uniji
Kandidat: Stefan Nikolić
Komisija: Borko Krstić, Srđan Marinković, Jadranka Đurović-Todorović
 2015-02-06 Standardi banke za međunarodne obračune (BIS) kao element globalizacije međunarodnih finansija
Kandidat: Milan Savić
Komisija: Miloš Todorović, Borko Krstić, Ivan Marković
 2015-02-04 Upravljanje odnosima sa klijentima u bankama u Republici Srbiji
Kandidat: Jelena Simonović
Komisija: Borko Krstić, Srđan Marinković, Suzana Đukić
 2015-02-03 Uloga strategijskog upravljačkog računovodstva u merenju performansi neprofitnih organizacija
Kandidat: Jovana Stevanović
Komisija: Tatjana Stevanović, Blagoje Novićević, Ljilja Antić
 2015-02-03 Mineralne sirovine kao faktor razvoja industrije Republike Srbije
Kandidat: Ivana Zdravković
Komisija: Milan Spasojević, Gorica Bošković, Vukašin Šušić
 2015-02-03 Analiza profitabilnosti poslovnih segmenata kao informaciona podrška oblikovanju konkurentskih strategija
Kandidat: Bojana Manojlović
Komisija: Tatjana Stevanović, Blagoje Novićević, Ljilja Antić
 2015-02-02 Tendencije razvoja pomorskog nautičkog turizma
Kandidat: Miloš Mihajlović
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Dejan Đorđević
 2015-02-02 Transferne cene kao vrednosni izraz internih transakcija
Kandidat: Jana Gudurić
Komisija: Ljilja Antić, Blagoje Novićević, Tatjana Stevanović
 2015-02-02 Monopoli i politika zaštite konkurencije
Kandidat: Marko Milićević
Komisija: Boban Stojanović, Snežana Radukić, Biljana Rakić
 2015-01-30 Karakteristike savremenog međunarodnog monetarnog sistema
Kandidat: Marica Petrović
Komisija: Ivan Marković, Miloš Todorović, Marina Đorđević
 2015-01-30 Uloga poverenja u ekonomskim transakcijama
Kandidat: Jelena Kostovski
Komisija: Marija Džunić, Nataša Golubović, Dragan Petrović
 2015-01-30 Strategijsko planiranje kao osnova menadžmenta performansi
Kandidat: Milena Lazarević
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović
 2015-01-30 Uravnoteženi sistem mera performansi kao metod implementacije strategije
Kandidat: Ivana Ivanović
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović
 2015-01-29 Uticaj efekta biča na kordinaciju u globalnim lancima snabdevanja
Kandidat: Katarina Jevremović
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Nadica Figar
 2015-01-29 Uticaj globalne finansijske krize na spoljnu trgovinu članica Evropske unije
Kandidat: Bojana Stošić
Komisija: Miloš Todorović, Ivan Marković, Dragan Petrović
 2015-01-29 Pravne forme privrednih društava kao element prava nastanjivanja Evropske unije
Kandidat: Marko Đorđević
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Biljana Đorđević
 2015-01-27 Trgovinski marketing u eri "nove digitalne ekonomije"
Kandidat: Nemanja Đorđević
Komisija: Sreten Ćuzović, Svetlana Sokolov-Mladenović, Ognjen Radović
 2015-01-27 Diverzifikacija aktivnosti u ruralnim područjima sa osvrtom na razvoj turizma
Kandidat: Marija Zdravković
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Dejan Đorđević
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17