Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Spisak odbranjenih master radova

datummaster rad
 2013-12-27 Logistika nabavke u lancu snabdevanja mlekare MEGGLE Srbija d.o.o Kragujevac
Kandidat: Irina Petrović
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Biljana Predić
 2013-12-27 Mere za ublažavanje dužničke krize u zemljama evrozone
Kandidat: Marina Malenović
Komisija: Miloš Todorović, Ivan Marković, Jadranka Đurović-Todorović
 2013-12-27 Karakteristike procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Kandidat: Maja Gavrilović
Komisija: Ivan Marković, Miloš Todorović, Vladislav Marjanović
 2013-12-27 Evropska monetarna unija kao optimalno valutno područje
Kandidat: Tijana Miladinović
Komisija: Ivan Marković, Miloš Todorović, Dragan Petrović
 2013-12-27 Pravni aspekti slobode kretanja kapitala kao elementa unutrašnjeg tržišta Evropske unije
Kandidat: Marija Kolev
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Biljana Đorđević
 2013-12-27 Značaj ugovora o osiguranju za uspostavljanje pravnog okvira usluga osiguranja na unutrašnjem tržištu Evropske unije
Kandidat: Ivana Petrović
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Evica Petrović
 2013-12-27 Tržište finansijskih usluga u Evropskoj uniji - inicijative u regulaciji i funkcionisanje
Kandidat: Danijel Milošević
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Tamara Milenković-Kerković
 2013-12-24 Specifičnosti strategije rasta i razvoja javnih preduzeća u Republici Srbiji
Kandidat: Dragana Đorđević
Komisija: Suzana Stefanović, Biljana Predić, Biljana Đorđević
 2013-12-24 Državna intervencija u oblasti formiranja cena proizvoda i usluga javnih preduzeća
Kandidat: Mirjana Đurić
Komisija: Boban Stojanović, Dušan Zdravković, Slobodan Cvetanović
 2013-12-20 Metodi rasta preduzeća u funkciji proizvodnog programa
Kandidat: Ivan Nikolić
Komisija: Biljana Predić, Suzana Stefanović, Goran Milovanović
 2013-12-18 Značaj subvencija za stabilizaciju tržišta i strukturne promene u poljoprivrednom i ruralnom razvoju
Kandidat: Natalija Nikolić
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Marina Đorđević
 2013-12-18 Značaj riversne logistike za razvoj zelenih lanaca snabdevanja
Kandidat: Sonja Marinković
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Bojan Krstić
 2013-12-17 Strategija rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća
Kandidat: Magdalena Jovanović
Komisija: Biljana Predić, Suzana Stefanović, Bojan Krstić
 2013-12-14 Integracija procesa u lancu snabdevanja
Kandidat: Bojana Panić
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Marija Anđelković-Pešić
 2013-12-12 Društveno odgovorno investiranje i njegov uticaj na poslovne performanse preduzeća
Kandidat: Stefan Jaziković
Komisija: Vesna Sekulić, Nadica Figar, Bojan Krstić
 2013-12-12 Značaj etičke odgovornosti za efikasno upravljanje performansama savremenog preduzeća
Kandidat: Aleksandra Vučković
Komisija: Vesna Sekulić, Nadica Figar, Bojan Krstić
 2013-12-12 Potencijali i perspektive razvoja turizma Ponišavlja
Kandidat: Milica Živković
Komisija: Dejan Đorđević, Vukašin Šušić, Milan Spasojević
 2013-12-12 Uporedna analiza doprinosa Karla Popera i Tomasa Kuna ekonomskoj metodologiji
Kandidat: Bobana Đorđević
Komisija: Dragan Petrović, Dragoslav Kitanović, Petar Hafner
 2013-12-11 Logistika nabavke u lancu snabdevanja
Kandidat: Nada Milovanović
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Suzana Stefanović
 2013-12-11 Neutralni bankarski poslovi kao deo strategije razvoja bankarskih usluga
Kandidat: Marija Mandić
Komisija: Borko Krstić, Srđan Marinković, Marina Đorđević
 2013-12-11 Značaj i politika izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Republike Srbije
Kandidat: Igor Nikolić
Komisija: Snežana Đekić, Sonja Jovanović, Ivan Marković
 2013-12-11 Softverska podrška veb poslovnih portala
Kandidat: Mladen Stevanović
Komisija: Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović
 2013-12-11 Elektronsko bankarstvo kao faktor razvoja novih bankarskih usluga
Kandidat: Nemanja Mišić
Komisija: Borko Krstić, Srđan Marinković, Jadranka Đurović-Todorović
 2013-12-10 Informacione tehnologije za podršku upravljanju virtuelnim timovima
Kandidat: Ivana Jocić
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2013-12-10 Finansijsko izveštavanje ex post na primeru preduzeća "D company" Babušnica
Kandidat: Milan Iskrenov
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Dejan Spasić
 2013-12-10 Razvoj i implementacija veb sajta za podršku elektronskom poslovanju
Kandidat: Milica Stojković
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2013-12-10 Kreativno finansijsko izveštavanje i indikatori poslovno-finansijskih rizika u savremenoj računovodstvenoj praksi
Kandidat: Miloš Arsić
Komisija: Jovan Krstić, Tadija Đukić, Dejan Spasić
 2013-12-09 Razvoj i implementacija modela elektronskog učenja i obrazovanja
Kandidat: Aleksandra Marinković
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2013-12-09 Instrumenti plaćanja u međunarodnoj trgovini
Kandidat: Nataša Petković
Komisija: Miloš Todorović, Ivan Marković, Dragan Petrović
 2013-12-09 Mere produktivnosti u funkciji realizacije strategije troškovnog liderstva u novom poslovnom ambijentu
Kandidat: Ana Lazarević
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić , Tatjana Stevanović
 2013-12-07 Rangiranje poslovnih banaka višekriterijumskom analizom kvaliteta usluga
Kandidat: Iva Gajić
Komisija: Jelena Stanković, Žarko Popović, Srđan Marinković
 2013-12-06 Finansijsko izveštavanje o osnovnim sredstvima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
Kandidat: Saša Pešić
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Milorad Stojilković
 2013-12-06 Finansijsko izveštavanje u funkciji unapređenja poslovanja privrednog društva "PRO TEAM" d.o.o. Beograd
Kandidat: Milena Đokić
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Milorad Stojilković
 2013-12-06 Uloga stranih direktnih investicija u unapređenju konkurentnosti nacionalne ekonomije
Kandidat: Branka Ranđelović
Komisija: Vladislav Marjanović, Živorad Gligorijević, Sonja Jovanović
 2013-12-06 Kreiranje vrednosti u poslovnim mrežama
Kandidat: Marija Nikolić
Komisija: Ljiljana Stanković, Suzana Đukić, Suzana Stefanović
 2013-12-03 Strategijske osnove politike regionalnog razvoja Republike Srbije
Kandidat: Marija Đorđević
Komisija: Živorad Gligorijević, Zoran Aranđelović, Vladislav Marjanović
 2013-12-03 Ekonomsko-geografska valorizacija turističkih potencijala Pčinjskog okruga
Kandidat: Nataša Radojković
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Dejan Đorđević
 2013-12-03 Strategijske osnove i ciljevi nove industrijske politike Republike Srbije
Kandidat: Marija Grozdanović
Komisija: Živorad Gligorijević, Zoran Aranđelović, Vladislav Marjanović
 2013-12-02 Upravljanje odnosima sa potrošačima u maloprodaji-nove tendencije trgovinskog marketinga
Kandidat: Bojana Milanović
Komisija: Sreten Ćuzović, Nada Barac, Svetlana Sokolov-Mladenović
 2013-12-02 Uloga strategijske kontrole u unapređenju fleksibilnosti preduzeća
Kandidat: Ivona Ilić
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Suzana Stefanović
 2013-11-26 Mobilna poslovna inteligencija
Kandidat: Kristina Angelovska
Komisija: Ognjen Radović, Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović
 2013-11-18 Ekonomsko-geografska valorizacija turističkih potencijala Nišavskog okruga
Kandidat: Ana Nikolić
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Gorica Bošković
 2013-11-16 Prelazak sa ¨lean¨ preko agilnih na hibridne lance snabdevanja
Kandidat: Sonja Stojković
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Suzana Stefanović
 2013-11-13 Poljoprivredno savetodavstvo kao faktor razvoja poljoprivrede Republike Srbije
Kandidat: Marko Stanisavljević
Komisija: Snežana Đekić, Sonja Jovanović, Vladislav Marjanović
 2013-11-13 Perspektive razvoja manifestacionog turizma južne Srbije
Kandidat: Brankica Nikolić
Komisija: Dejan Đorđević, Vukašin Šušić, Vladislav Marjanović
 2013-11-12 Pravni okvir i praksa zaključenja ugovora o franšizingu u Srbiji
Kandidat: Miloš Manić
Komisija: Tamara Milenković-Kerković, Dragana Radenković-Jocić, Nada Barac
 2013-11-08 Razvoj teorije i prakse relacionog marketinga
Kandidat: Milica Đorđević
Komisija: Ljiljana Stanković, Suzana Đukić, Nada Barac
 2013-11-07 Alati za pretraživanje Web sadržaja
Kandidat: Anja Pavlović
Komisija: Ognjen Radović, Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović
 2013-11-07 Perspektive razvoja turizma opštine Gornjovelikomoravske kotline
Kandidat: Dušan Tomić
Komisija: Dejan Đorđević, Vukašin Šušić, Milan Spasojević
 2013-11-07 Uloga Grada Beograda u razvoju turizma Srbije
Kandidat: Aleksandra Tomić
Komisija: Dejan Đorđević, Vukašin Šušić, Sonja Jovanović
 2013-11-07 Načini finansiranja budžetskog deficita
Kandidat: Sanja Stojadinović
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Marija Petrović-Ranđelović
 2013-11-06 Problem smanjenja fiskalnog gepa u uslovima ekonomske krize
Kandidat: Marko Krstić
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Zoran Aranđelović, Marina Đorđević
 2013-11-06 Uloga investicione i kreditne politike u razvoju poljoprivrede Republike Srbije
Kandidat: Jelena Ranković
Komisija: Snežana Đekić, Jadranka Đurović-Todorović, Sonja Jovanović
 2013-11-05 Formulisanje i primena strategije eksternog rasta preduzeća
Kandidat: Marija Marković
Komisija: Suzana Stefanović, Biljana Predić, Bojan Krstić
 2013-11-05 Neoklasični i institucionalni pristup u proučavanju tržišta
Kandidat: Ivan Jovičić
Komisija: Dragan Petrović, Dragoslav Kitanović, Zoran Stefanović
 2013-11-04 Merdžeri i akvizicije u bankarstvu
Kandidat: Milica Stanković
Komisija: Borko Krstić, Srđan Marinković, Jadranka Đurović-Todorović
 2013-11-04 JIT sistem poslovanja u funkciji realizacije strategije troškovnog liderstva
Kandidat: Milica Vučković
Komisija: Tatjana Stevanović, Blagoje Novićević, Ljilja Antić
 2013-11-01 Kontrola formiranja, funkcionisanja i razvoja klasterskih organizacija primenom benčmarkinga
Kandidat: Nevena Stanisavljević
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Suzana Stefanović
 2013-11-01 Upravljanje komunikacijom putem društvenih medija
Kandidat: Branko Sikimić
Komisija: Suzana Đukić, Ljiljana Stanković, Goran Milovanović
 2013-10-31 Značaj pravne regulative za poslovnu praksu dokumentarnog akreditiva u Republici Srbiji
Kandidat: Marija Milosavljević
Komisija: Tamara Milenković-Kerković, Dragana Radenković-Jocić, Borko Krstić
 2013-10-31 Upravljanje intelektualnom svojinom u funkciji unapređenja uspešnosti poslovanja preduzeća
Kandidat: Maja Lazić
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Dragana Radenković-Jocić
 2013-10-31 Koncepti obračuna troškova u funkciji poslovnog odlučivanja
Kandidat: Milena Ugrenović
Komisija: Ljilja Antić, Blagoje Novićević, Ksenija Denčić-Mihajlov
 2013-10-30 Stanje i perspektive razvoja poslova finansijskog lizinga u Republici Srbiji
Kandidat: Milica Ristić
Komisija: Tamara Milenković-Kerković, Dragana Radenković-Jocić, Nadica Figar
 2013-10-30 Inovativnost kao faktor efikasnosti preduzeća
Kandidat: Milica Mladenović
Komisija: Bojan Krstić, Nadica Figar, Vesna Sekulić
 2013-10-24 Investiciona aktivnost dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji
Kandidat: Miša Lazović
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Jadranka Đurović-Todorović
 2013-10-24 Inteligentne Web tehnologije
Kandidat: Marija Joković
Komisija: Ognjen Radović, Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović
 2013-10-21 Potencijali i ograničenja razvoja turizma Zaječarskog okruga
Kandidat: Ivana Ristić
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Slavoljub Mišić
 2013-10-19 Uloga outsourcing-a u lancu snabdevanja
Kandidat: Marija Jocić
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Bojan Krstić
 2013-10-18 Primena strategije odlaganja u lancima snabdevanja
Kandidat: Marija Milojić
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Biljana Predić
 2013-10-17 Performanse poreza na dohodak fizičkih lica u Republici Srbiji
Kandidat: Ivana Jovanović
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić
 2013-10-17 Izazovi fiskalne politike zemalja Evropske unije i Republike Srbije u uslovima finansijske krize
Kandidat: Aleksandra Pejčić
Komisija: Igor Mladenović, Dušan Zdravković, Marina Đorđević
 2013-10-16 Razvijanje održivih odnosa sa stejkholderima i njihov uticaj na poslovne performanse preduzeća
Kandidat: Ivana Tasić
Komisija: Vesna Sekulić, Bojan Krstić, Goran Milovanović
 2013-10-15 Elektronsko poslovanje u javnoj upravi na primeru elektronske uprave opštine Čačak
Kandidat: Marina Spasović
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2013-10-15 Oblici politike konkurencije i njihova uloga u funkcionisanju unutrašnjeg tržišta Evropske unije
Kandidat: Žarko Rađenović
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Ivana Simić
 2013-10-15 Politika inovacija skandinavskih zemalja
Kandidat: Dušan Dišlioski
Komisija: Slobodan Cvetanović, Igor Mladenović, Dragoslav Kitanović
 2013-10-15 Multivarijaciona analiza potrošnje organskih proizvoda u Nišavskom okrugu
Kandidat: Ivana Ilić
Komisija: Vesna Janković-Milić, Vera Đorđević, Sonja Jovanović
 2013-10-14 Izbor metoda rasta preduzeća u automobilskoj industriji
Kandidat: Marko Stevanović
Komisija: Suzana Stefanović, Biljana Predić, Maja Ivanović-Đukić
 2013-10-14 Institucionalni i funkcionalni aspekti berzanskog poslovanja
Kandidat: Sandra Milošević
Komisija: Borko Krstić, Srđan Marinković, Jadranka Đurović-Todorović
 2013-10-14 Uloga Međunarodne banke za obnovu i razvoj u finansiranju zemalja Jugoistočne Evrope
Kandidat: Jelena Dražović
Komisija: Ivan Marković, Miloš Todorović, Dragan Petrović
 2013-10-14 Politika podsticaja ruralnog razvoja u Srbiji
Kandidat: Miloš Popović
Komisija: Snežana Đekić, Sonja Jovanović, Marina Đorđević
 2013-10-14 Adekvatnost kapitala – aktuelni izazovi u regulaciji
Kandidat: Eva Eraković
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Jadranka Đurović-Todorović
 2013-10-11 Analiza najvećih hiperinflacija XX veka
Kandidat: Tiana Tončić
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić, Marina Đorđević
 2013-10-11 Fiskalni značaj taksi u budžetskom sistemu Republike Srbije
Kandidat: Sandra Milanović
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić
 2013-10-11 Diskriminacija cenama kao sastavni deo poslovne politike preduzeća u savremenim uslovima poslovanja
Kandidat: Zorana Kostić
Komisija: Boban Stojanović, Dušan Zdravković, Snežana Radukić
 2013-10-10 Problemi i perspektive sistema socijalnog osiguranja u Republici Srbiji
Kandidat: Jelena Mladenović
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Srđan Marinković, Marina Đorđević
 2013-10-10 Obavezne rezerve – neophodan ili prevaziđen instrument monetarnog regulisanja
Kandidat: Ljubica Janjić
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Srđan Marinković, Marina Đorđević
 2013-10-10 Značaj multifunkcionalnog agrarnog i ruralnog razvoja u Srbiji
Kandidat: Danilo Mašković
Komisija: Snežana Đekić, Milan Spasojević, Sonja Jovanović
 2013-10-09 Višekriterijumski metodi i modeli odlučivanja u javnim nabavkama
Kandidat: Ivana Veselinović
Komisija: Jelena Stanković, Milivoje Pešić, Vesna Janković-Milić
 2013-10-04 Pravni i ekonomski aspekti bankarske garancije kao sredstva obezbeđenja potraživanja u Republici Srbiji
Kandidat: Dalibor Panajotov
Komisija: Tamara Milenković-Kerković, Dragana Radenković-Jocić, Srđan Marinković
 2013-08-23 Mere posredne državne kontrole cena u sprečavanju inflacije u Republici Srbiji
Kandidat: Milan Marković
Komisija: Boban Stojanović, Dušan Zdravković, Snežana Radukić
 2013-07-12 Mesto i uloga akciza u savremenim poreskim sistemima
Kandidat: Aleksandra Marković
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić
 2013-07-12 Uticaj oblika organizovanja na uspešnost rada centralnih banaka
Kandidat: Maja Stojiljković
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić, Srđan Marinković
 2013-07-11 Fiskalni značaj izvornih prihoda u sistemu finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji
Kandidat: Bojan Pavlović
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Marina Đorđević, Marija Petrović-Ranđelović
 2013-07-10 Trend razvoja korisničkih aplikacija u elektronskom poslovanju
Kandidat: Vanja Krstić
Komisija: Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović, Suzana Đukić
 2013-07-10 Softverska podrška sistema elektronskog plaćanja u elektronskom poslovanju preduzeća
Kandidat: Svetlana Stefanović
Komisija: Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović
 2013-07-10 Razvijanje integrisanog sistema merenja performansi u funkciji efikasnog poslovnog odlučivanja
Kandidat: Nataša Stojković-Krstić
Komisija: Vesna Sekulić, Nadica Figar, Marija Anđelković-Pešić
 2013-07-10 Unapređenje efikasnosti poslovnih procesa primenom alata statističke kontrole kvaliteta
Kandidat: Maja Jovanović
Komisija: Marija Radosavljević, Bojan Krstić, Vesna Janković-Milić
 2013-07-10 Web on line servisi u elektronskom poslovanju preduzeća
Kandidat: Andreja Radovanović
Komisija: Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović
 2013-07-08 Upravljanje informaciono-tehnološkom infrastrukturom za podršku elektronskom poslovanju preduzeća
Kandidat: Jelena Ivanović
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2013-07-08 Elektronsko poslovanje zdravstvenih organizacija
Kandidat: Jelena Božić
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2013-07-05 Implementacija RFID tehnologije i njen uticaj na smanjenje zaliha u lean maloprodaji
Kandidat: Magdalena Paunković
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Suzana Stefanović
 2013-07-03 Finansijsko izveštavanje o uspešnosti poslovanja "Hipo Alpe-Adria banke"
Kandidat: Marko Petrović
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Ljilja Antić
 2013-07-03 Finansijsko izveštavanje indirektnih budžetskih korisnika na primeru srednje Tehničke škole Knjaževac
Kandidat: Milena Pešić
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Tatjana Stevanović
 2013-07-03 Računovodstveni aspekti poreza na dodatnu vrednost u građevinarstvu
Kandidat: Aldin Trtovac
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Dejan Spasić
 2013-06-28 Uloga države u finansiranju tehnoloških promena
Kandidat: Zoran Kostić
Komisija: Slobodan Cvetanović, Igor Mladenović, Dragoslav Kitanović
 2013-06-17 Razvoj mobilnog elektronskog poslovanja
Kandidat: Milena Ranđelović
Komisija: Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović
 2013-06-17 Razvoj ljudskog potencijala u funkciji povećanja konkurentnosti poljoprivrede Srbije
Kandidat: Jelena Stanojević
Komisija: Snežana Đekić, Sonja Jovanović, Radenko Milojević
 2013-06-17 Tehnologija i bezbednost mobilnog plaćanja
Kandidat: Olivera Cvetković
Komisija: Ognjen Radović, Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović
 2013-06-14 Računovodstveni i poreski aspekti amortizacije
Kandidat: Miodrag Perović
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Milorad Stojilković
 2013-06-12 Odgovor računovodstva na zahteve sistema poslovanja `Tačno na vreme`
Kandidat: Kristina Blagojević
Komisija: Ljilja Antić, Blagoje Novićević, Tatjana Stevanović
 2013-06-10 Elektronsko poslovanje globalnih kompanija - primer preduzeća BENETTON
Kandidat: Marija Stojiljković
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Goran Milovanović
 2013-06-10 Informacione tehnologije za podršku elektronskom učenju i obrazovanju
Kandidat: Marija Rakić
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2013-06-07 Primena informacionih tehnologija u sektoru poljoprivrede
Kandidat: Sonja Vidanović
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Ognjen Radović
 2013-06-05 Merila rasta i razvoja preduzeća u savremenim uslovima poslovanja
Kandidat: Milan Đorđević
Komisija: Biljana Predić, Suzana Stefanović, Vesna Sekulić
 2013-06-04 Proizvodnja organskih proizvoda u funkciji održivog razvoja poljoprivrede
Kandidat: Marija Urošević
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Vukašin Šušić
 2013-05-30 Primena teorije igara u rešavanju konfliktnih situacija u poslovnom okruženju
Kandidat: Dimitrije Trkulja
Komisija: Milivoje Pešić, Jelena Stanković, Vesna Janković-Milić
 2013-05-30 Metodološki individualizam u funkciji tumačenja ekonomskih fenomena
Kandidat: Miloš Gončin
Komisija: Dragan Petrović, Dragoslav Kitanović, Zoran Stefanović
 2013-05-23 Transformacije rada u eri globalizacije
Kandidat: Ana Vojičić
Komisija: Petar Hafner, Slavoljub Mišić, Dragan Petrović
 2013-05-18 Korelaciona analiza indikatora održivog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope
Kandidat: Slađana Jakovljević
Komisija: Vesna Janković-Milić, Vera Đorđević, Sonja Jovanović
 2013-05-17 Korporativni okvir primene koncepta zelene ekonomije i njegov uticaj na poslovne performanse preduzeća
Kandidat: Milica Tasić
Komisija: Vesna Sekulić, Bojan Krstić, Nada Barac
 2013-05-16 Značaj proizvodnje malina za ruralni razvoj Srbije
Kandidat: Dragoljub Marković
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Živorad Gligorijević
 2013-05-16 Upotreba termodinamičkih modela u monetarnoj ekonomiji
Kandidat: Zoran Tomić
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Ognjen Radović, Marina Đorđević
 2013-05-16 Ekonomski efekti fiskalnog prilagođavanja
Kandidat: Bojan Živković
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Zoran Aranđelović, Marina Đorđević
 2013-05-13 Koncepti obračuna i upravljanja troškovima u izmenjenom poslovnom okruženju
Kandidat: Kristina Spasić
Komisija: Ljilja Antić, Blagoje Novićević, Dejan Spasić
 2013-05-11 Uloga stranih direktnih investicija u regionalnom razvoju
Kandidat: Jelena Minić
Komisija: Marija Petrović-Ranđelović, Zoran Aranđelović, Vladislav Marjanović
 2013-05-09 Uloga koncepta obračuna ciljnih troškova u realizaciji strategije troškovnog liderstva
Kandidat: Aleksandra Petrović
Komisija: Ljilja Antić, Blagoje Novićević, Tatjana Stevanović
 2013-05-09 Merenje performansi investicionih i profitnih centara preduzeća
Kandidat: Mihajlo Ješić
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tadija Đukić
 2013-05-07 Sticanje korporativne kontrole realizacijom javne ponude za preuzimanje akcija
Kandidat: Pecić Dušica
Komisija: Ksenija Denčić-Mihajlov, Evica Petrović, Tamara Milenković-Kerković
 2013-05-07 Alokacija kapitala u savremenim globalizovanim uslovima poslovanja
Kandidat: Ana Ranđelović
Komisija: Evica Petrović, Ksenija Denčić-Mihajlov, Dejan Spasić
 2013-03-18 Analiza obima i strukture javnih rashoda u funkciji smanjenja budžetskog deficita
Kandidat: Milena Nikolić
Komisija: Biljana Rakić, Dušan Zdravković, Nataša Golubović
 2013-03-11 Privlačenje i zadržavanje talenata u funkciji razvoja organizacije
Kandidat: Jelena Nikolić
Komisija: Maja Ivanović-Đukić, Ivana Simić, Biljana Đorđević
 2013-03-07 Primena lean i just-in-time koncepta u proizvodnom sistemu kompanije Toyota
Kandidat: Sanja Nikolić
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Nadica Figar
 2013-03-06 Ublažavanje ranjivosti u lancu snabdevanja
Kandidat: Nikola Stamenković
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Bojan Krstić
 2013-03-06 Upravljanje performansama produktivnosti, kvaliteta i vremena modernih preduzeća
Kandidat: Borisav Saković
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović
 2013-03-05 Povezivanje sa kupcima u funkciji unapređenja konkurentnosti na primeru kompanije d.o.o. "Alma-Quattro"
Kandidat: Milena Bokić
Komisija: Ljiljana Stanković, Suzana Đukić, Suzana Stefanović
 2013-02-27 Funkcionisanje budžetskog sistema Republike Srbije u uslovima ekonomske krize
Kandidat: Lidija Dimitrijević
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Zoran Aranđelović, Marina Đorđević
 2013-02-27 Formiranje cena električne energije u Srbiji
Kandidat: Olivera Krstić
Komisija: Boban Stojanović, Biljana Rakić, Dušan Zdravković
 2013-01-25 Strategija rasta i razvoja savremenog preduzeća
Kandidat: Ivan Donkov
Komisija: Biljana Predić, Suzana Stefanović, Maja Ivanović-Đukić
 2013-01-24 Upravljanje performansama u funkciji postizanja i održavanja konkurentskih prednosti preduzeća
Kandidat: Irena Begović
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović
 2013-01-21 Metodološki holizam u funkciji tumačenja ekonomskih fenomena
Kandidat: Jovana Pavlović
Komisija: Dragan Petrović, Slavoljub Mišić, Marija Džunić
 2013-01-17 Elektronsko poslovanje i transformacija preduzeća
Kandidat: Tanja Spasić
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2013-01-16 Izveštavanje o ekološkim i društvenim aspektima poslovanja preduzeća iz oblasti naftne industrije
Kandidat: Maja Stojanović
Komisija: Jovan Krstić, Tadija Đukić, Dejan Spasić
 2013-01-15 Društveno odgovorno poslovanje globalnih lanaca snabdevanja
Kandidat: Milica Živić
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Ivana Simić
 2013-01-15 Reagibilnost lanca snabdevanja na primeru kompanije MONTEGI D.O.O. NIS
Kandidat: Neda Jović
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Nadica Figar
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17