Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Spisak odbranjenih master radova

datummaster rad
 2011-12-26 Funkcionisanje uravnoteženog sistema merenja performansi u javnom sektoru
Kandidat: Aleksandar Pavlović
Komisija: Blagoje Novićević, Antić Ljilja, Stevanovuć Tatjana
 2011-12-17 Inkorporiranje dimenzija održivog razvoja u model Balansne karte u fuknkciji efektivnog upravljanja performansama preduzeća
Kandidat: Vladimir Ivanović
Komisija: Bojan Krstić, Figar Nadica, Sekulić Vesna
 2011-12-13 Valorizacija turističkih potencijala banja Južne Srbije
Kandidat: Danijela Živković
Komisija: Vukašin Šušić, Spasojević Milan, Đekić Snežana
 2011-12-13 Suvereni fondovi bogatstva kao učesnici na globalnom finansijskom tržištu
Kandidat: Đorđe Ćuzović
Komisija: Borko Krstić, Marinković Srđan, Đorđević Marina
 2011-12-08 Potencijali i ograničenja razvoja turizma grada Kragujevca
Kandidat: Vladimir Jović
Komisija: Vukašin Šušić, Spasojević Milan, Milojević Radenko
 2011-12-08 Razvoj novca sa posebnim osvrtom na savremene instrumente plaćanja
Kandidat: Darko Todorović
Komisija: Marina Đorđević, Krstić Borko, Đurović-Todorović Jadranka
 2011-12-07 Pravni i finansijski aspekti faktoring posla kao instrument finansiranja preduzeća u Republici Srbiji
Kandidat: Željko Atanasković
Komisija: Tamara Milenković-Kerković, Radenković-Jocić Dragana, Milovanović Goran
 2011-12-05 Grupno odlučivanje sa osvrtom na tehniku "Brainstorming"
Kandidat: Milena Antić
Komisija: Milivoje Pešić, Jovanović Radmila, Janković-Milić Vesna
 2011-10-31 Razvoj novih modela elektronskog poslovanja
Kandidat: Ema Ljubenović
Komisija: Slavoljub Milovanović, Jovanović Radmila, Denčić-Mihajlov Ksenija
 2011-10-07 Politika regionalnog razvoja Evropske unije
Kandidat: Elma Međedović
Komisija: Živorad Gligorijević, Aranđelović Zoran, Petrović-Ranđelović Marija
 2011-10-06 Ekonomski aspekti regionalnih nejednakosti u Srbiji
Kandidat: Ivana Stojnev
Komisija: Živorad Gligorijević, Aranđelović Zoran, Bošković Gorica
 2011-10-06 Turizam: karakteristike i perspektive razvoja u kontekstu regionalne politike Evropske unije
Kandidat: Aleksandar Gligorijević
Komisija: Zoran Aranđelović, Veselinović Petar, Marjanović Vladislav
 2011-09-30 Procena političkog rizika balkanskih zemalja
Kandidat: Vlada Veljković
Komisija: Ksenija Denčić-Mihajlov, Popović Žarko , Marjanović Vladislav
 2011-09-30 Pravni aspekti potrošačkih kredita iz perspektive zaštite potrošača
Kandidat: Dragana Šindić
Komisija: Tamara Milenković-Kerković, Radenković-Jocić Dragana, Đukić Suzana
 2011-09-29 Računovodstveni i poreski aspekti finansijskog rezultata
Kandidat: Violeta Stojanović
Komisija: Tadija Đukić, Krstić Jovan, Spasić Dejan
 2011-09-28 Ekonomsko-geografska valorizacija turističkih potencijala Jablaničkog okruga
Kandidat: Predrag Stamenković
Komisija: Vukašin Šušić, Spasojević Milan, Đekić Snežana
 2011-09-20 Upravljanje programima lojalnosti kupaca
Kandidat: Jelena Simić
Komisija: Ljiljana Stanković, Predić Biljana, Đukić Suzana
 2011-09-19 Upravljanje znanjem u funkciji unapređenja inovacionih sposobnosti i konkurentnosti preduzeća
Kandidat: Bojan Petrović
Komisija: Bojan Krstić, Sekulić Vesna, Đorđević Biljana
 2011-09-02 Formiranje cena na savremenim monopolskim i oligopolskim tržištima
Kandidat: Marija Todorović
Komisija: Boban Stojanović, Zdravković Dušan, Rakić Biljana
 2011-09-01 Efekti monetarnih mera u borbi protiv finansijske krize
Kandidat: Marko Stojković
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Đorđević Marina, Marinković Srđan
 2011-06-24 Uticaj elektronskog bankarstva na centralno i poslovno bankarstvo
Kandidat: Jelena Radojičić
Komisija: Borko Krstić, Marinković Srđan, Đorđević Marina
 2011-06-23 Informaciona podrška strategijskog upravljačkog računovodstva kreiranju korporativne strategije.
Kandidat: Nenad Jović
Komisija: Ljilja Antić, Novićević Blagoje, Sekulić Vesna
 2011-06-21 Strategije izbegavanja specifičnih rizika turoperatera
Kandidat: Dragana Petković
Komisija: Evica Petrović, Avdalović Veselin, Šušić Vukašin
 2011-05-14 Uticaj državne intervencije na inflatorna kretanja u Srbiji
Kandidat: Ivan Vukadinović
Komisija: Boban Stojanović, Zdravković Dušan, Radukić Snežana
 2011-04-20 Tržišna moć učesnika u proizvodnji, preradi i plasmanu mleka u Srbiji
Kandidat: Marijana Teoharević
Komisija: Boban Stojanović, Zdravković Dušan, Rakić Biljana
 2011-02-28 Dizajniranje distributivne mreže u lancu snabdevanja: primer kompanije JUMIS d.o.o. Niš
Kandidat: Irena Stanković
Komisija: Nada Barac, Milovanović Goran, Stefanović Suzana
 2011-02-23 Uticaj RFID tehnologije u upravljanju lancima snabdevanja
Kandidat: Milena Kostić
Komisija: Nada Barac, Milovanović Goran, Stefanović Suzana
 2011-02-23 Stvaranje agilnih lanaca snabdevanja
Kandidat: Milica Marković
Komisija: Nada Barac, Milovanović Goran, Anđelković-Pešić Marija
 2011-02-23 Globalno marketing komuniciranje na primeru kompanije Koka-Kola
Kandidat: Jelena Petrović
Komisija: Goran Milovanović, Sekulić Vesna, Đukić Suzana
 2011-02-23 Kreiranje i razvoj projektnih rizika
Kandidat: Darko Cvetković
Komisija: Ksenija Denčić-Mihajlov, Petrović Evica, Đorđević Suzana
 2011-01-17 Korporativna društvena odgovornost kao deo održivog poslovanja u kompaniji Lafaraž
Kandidat: Srđan Đorđević
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Milenković-Kerković Tamara, Krstić Bojan
 2011-01-17 Primena LEAN koncepata i alata u domaćim kompanijama
Kandidat: Dušan Milić
Komisija: Nada Barac, Spasojević Milan, Anđelković-Pešić Marija
 2011-01-17 Upravljanje odnosima sa dobavljačem
Kandidat: Branislava Pešut
Komisija: Nada Barac, Stefanović Suzana, Milovanović Goran
 2011-01-17 Kvalitet pružanja logističkih usluga u turističkom sektoru
Kandidat: Svetlana Spasić
Komisija: Nada Barac, Milovanović Goran, Spasojević Milan
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17