Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Spisak odbranjenih master radova

datummaster rad
 2010-12-29 Makroekonomske osnove nove kejnzijanske ekonomije
Kandidat: Katarina Dukoska
Komisija: Boban Stojanović, Rakić Biljana, Petrović Dragan
 2010-12-29 Računovodstvene politike i njihov uticaj na kvalitet finansijskog izveštavanja
Kandidat: Snežana Milojčić
Komisija: Tadija Đukić, Krstić Jovan, Spasić Dejan
 2010-12-17 Politika održivog razvoja turizma zemalja Evropske unije
Kandidat: Dušan Cvetanović
Komisija: Vukašin Šušić, Spasojević Milan, Gligorijević Živorad
 2010-11-29 Ponuda i tražnja smrznutog voća na tržištu Srbije i mogućnost izvoza
Kandidat: Gordana Pešić
Komisija: Boban Stojanović, Zdravković Dušan, Radukić Snežana
 2010-11-24 Politika zaštite konkurencije.
Kandidat: Vesna Mladenović
Komisija: Boban Stojanović, Zdravković Dušan, Radukić Snežana
 2010-11-24 Konkurentnost na tržištu poljoprivrednih proizvoda
Kandidat: Milica Cvetković
Komisija: Boban Stojanović, Zdravković Dušan, Đekić Snežana
 2010-11-15 Institucionalne pretpostavke politike regionalnog razvoja Srbije
Kandidat: Jelena Radomirović
Komisija: Živorad Gligorijević, Aranđelović Zoran, Veselinović Petar
 2010-11-15 Ekološki aspekti reformi Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije.
Kandidat: Marina Stefanović
Komisija: Sonja Jovanović, Đekić Snežana, Aranđelović Zoran
 2010-10-22 Strategija umrežavanja u funkciji rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća
Kandidat: Danijela Stošić
Komisija: Biljana Predić, Stefanović Suzana, Đukić Suzana
 2010-09-30 Relevantnost marketing plana za ulazak banaka na nova tržišta
Kandidat: Nela Jocović
Komisija: Goran Milovanović, Barac Nada, Đukić Suzana
 2010-09-30 Upravljanje prodajnom snagom u bankama
Kandidat: Marko Jeremić
Komisija: Goran Milovanović, Đorđević Biljana, Marinković Srđan
 2010-09-30 Marka kao moćno oružje-studija slučaja kompanije DeLL
Kandidat: Radovan Vasiljević
Komisija: Goran Milovanović, Barac Nada, Đukić Suzana
 2010-09-30 Finansijsko izveštavanje o nematerijalnoj imovini u uslovima globalne ekonomije.
Kandidat: Milica Đorđević
Komisija: Jovan Krstić, Đukić Tadija, Spasić Dejan
 2010-09-29 Ekonomska analiza evropskog modela regionalizacije Republike Srbije.
Kandidat: Ivana Kostadinović
Komisija: Živorad Gligorijević, Aranđelović Zoran, Bošković Gorica
 2010-09-28 Koncepcija ekonomske racionalnosti u teoriji racionalnog izbora.
Kandidat: Miloš Krstić
Komisija: Dragan Petrović, Golubović Nataša, Stefanović Zoran
 2010-09-28 Funkcija poslednjeg utočišta banaka: sukob teorije prakse
Kandidat: Mirjana Jemović
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Jadranka Đurović-Todorović
 2010-09-27 Rizična vrednost (VaR) i tržišni rizik portfolia akcija preduzeća kotiranih na Beogradskoj berzi.
Kandidat: Jelena Stanković
Komisija: Evica Petrović, Denčić-Mihajlov Ksenija, Spasić Dejan
 2010-09-27 Strategijski aspekti savremenih koncepata obračuna i upravljanja troškovima.
Kandidat: Bojana Novićević
Komisija: Ljilja Antić, Krstić Jovan , Đukić Tadija
 2010-09-25 Razvoj lanaca snabdevanja uz podršku metoda statističke analize
Kandidat: Aleksandra Anđelković
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Vinko Lepojević
 2010-09-24 Strategijska analiza poslovnih kupaca zasnovana na vrednosti.
Kandidat: Ana Popović
Komisija: Ljiljana Stanković, Đukić Suzana, Krstić Bojan
 2010-09-02 Upravljanje regionalnim razvojem Srbije u procesu evropskih integracija
Kandidat: Saša Gligorijević
Komisija: Živorad Gligorijević, Aranđelović Zoran, Šušić Vukašin
 2010-01-16 Lanci snabdevanja u eri globalne ekonomije
Kandidat: Vladimir Kostić
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Suzana Đukić
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17