Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Spisak odbranjenih master radova

datummaster rad
 2014-12-24 Značaj agrarnog budžeta kao izvora finansiranja poljoprivrede i ruralnog razvoja
Kandidat: Ivana Nikolić
Komisija: Snežana Đekić, Jadranka Đurović-Todorović, Sonja Jovanović
 2014-12-24 Dinamička analiza strukture stanovništva u regionu južne i istočne Srbije
Kandidat: Milica Pavlović
Komisija: Vesna Janković-Milić, Vera Đorđević, Vinko Lepojević
 2014-12-23 Računovodstveni aspekti poreza na dodatu vrednost u turizmu
Kandidat: Aleksandar Radovanović
Komisija: Tadija Đukić, Dejan Spasić, Ljilja Antić
 2014-12-11 Organizaciona arhitektura korporativnog preduzeća kao determinanta i faktor njegovog efikasnog poslovanja
Kandidat: Sonja Lukić
Komisija: Vesna Sekulić, Bojan Krstić, Ivana Simić
 2014-12-11 Uloga strategijskog upravljačkog računovodstva u merenju i kontroli performansi diversifikovanih kompanija
Kandidat: Marina Lukić
Komisija: Tatjana Stevanović, Blagoje Novićević, Ljilja Antić
 2014-12-11 Uloga marketinga u razvoju društveno odgovorne potrošnje
Kandidat: Milena Marjanović
Komisija: Suzana Đukić, Ljiljana Stanković, Nadica Figar
 2014-12-11 Uloga strategijskog upravljačkog računovodstva u kreiranju korporativne strategije konglomerata
Kandidat: Aleksandar Miljković
Komisija: Tatjana Stevanović, Blagoje Novićević, Ljilja Antić
 2014-12-11 Pravno-ekonomski aspekti i mogućnosti razvoja faktoringa u Republici Srbiji
Kandidat: Maja Kostić
Komisija: Tamara Milenković-Kerković, Dragana Radenković-Jocić, Srđan Marinković
 2014-12-11 Klaster analize ekonomske razvijenosti regiona Južne i Istočne Srbije
Kandidat: Lazar Mihailović
Komisija: Vesna Janković-Milić, Vera Đorđević, Vinko Lepojević
 2014-12-10 Determinante regionalnog razvoja Republike Srbije u savremenim uslovima
Kandidat: Miljan Popović
Komisija: Marija Petrović-Ranđelović, Živorad Gligorijević, Vladislav Marjanović
 2014-12-10 Upravljanje marketingom odnosa sa dobavljačima
Kandidat: Milena Stajković
Komisija: Suzana Đukić, Ljiljana Stanković, Suzana Stefanović
 2014-12-09 Turizam Crne Gore - potencijali i strategijski pravci razvoja
Kandidat: Milica Popadić
Komisija: Živorad Gligorijević, Zoran Aranđelović, Vukašin Šušić
 2014-12-09 Razvoj interorganizacionih informacionih sistema za podršku elektronskom poslovanju
Kandidat: Marija Radovanović
Komisija: Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović, Goran Milovanović
 2014-12-09 Razvoj poslovnih modela u industriji video igara
Kandidat: Andrija Krstić
Komisija: Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović, Tatjana Stevanović
 2014-12-05 Analiza uticaja organizacione strukture na sistem internog komuniciranja u organizacijama u Republici Srbiji
Kandidat: Mina Stefanović
Komisija: Ivana Simić, Maja Ivanović-Đukić, Ljiljana Stanković
 2014-12-05 Primena teorije igara u analizi monopolističke konkurencije
Kandidat: Marija Stojić
Komisija: Jelena Stanković, Milivoje Pešić, Snežana Radukić
 2014-12-05 Teorija i merenje elastičnosti tražnje na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Kandidat: Vanja Miladinović
Komisija: Snežana Radukić, Dušan Zdravković, Sonja Jovanović
 2014-12-05 Analiza opšteg nivoa cena primenom modela vremenskih serija
Kandidat: Katarina Đukanović
Komisija: Snežana Radukić, Dušan Zdravković, Vesna Janković-Milić
 2014-11-26 Osnovne karakteristike i pravci razvoja turizma Sokobanje
Kandidat: Sandra Marković
Komisija: Živorad Gligorijević, Zoran Aranđelović, Sonja Jovanović
 2014-11-26 Perspektive razvoja uslužnog sektora u Republici Srbiji
Kandidat: Jelena Pejić
Komisija: Vladislav Marjanović, Igor Mladenović, Sonja Jovanović
 2014-11-25 Porodica i rad u savremenosti
Kandidat: Svetlana Đurđević
Komisija: Petar Hafner, Slavoljub Mišić, Dragan Petrović
 2014-11-25 Sigurnost i zaštita mobilnih uređaja u preduzeću
Kandidat: Maja Ranđelović
Komisija: Ognjen Radović, Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović
 2014-11-25 Radni moral
Kandidat: Jasna Aksentijević
Komisija: Petar Hafner, Slavoljub Mišić, Marija Džunić
 2014-11-25 Razvoj informacionih sistema u bankarskom poslovanju
Kandidat: Biljana Ristić
Komisija: Ognjen Radović, Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović
 2014-11-22 Uloga multinacionalnih korporacija u implementaciji koncepta održivog razvoja
Kandidat: Marjan Đorđević
Komisija: Marija Petrović-Ranđelović, Vesna Sekulić, Snežana Radukić
 2014-11-21 Business-to-Business socijalne mreže
Kandidat: Vukica Mladenović
Komisija: Ognjen Radović, Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović
 2014-11-21 Višekriterijumski pristup grupnom odlučivanju: modeliranje procesa odlučivanja ekspertskih grupa
Kandidat: Sanja Kostevski
Komisija: Jelena Stanković, Žarko Popović, Vesna Janković-Milić
 2014-11-20 Tradicionalne i savremene mere performansi uspešnosti u fokusu upravljanja preduzeća
Kandidat: Ema Mulaosmanović
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović
 2014-11-20 Uloga centralne banke na deviznom tržištu
Kandidat: Marijana Rajčić
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Srđan Marinković, Marina Đorđević
 2014-11-19 Doprinos Karla Popera razvoju savremene ekonomske metodologije
Kandidat: Vladimir Ristić
Komisija: Dragan Petrović, Dragoslav Kitanović, Zoran Stefanović
 2014-11-19 Struktura transfera u javnim finansijama
Kandidat: Milena Jovanović
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Snežana Đekić, Marina Đorđević
 2014-11-18 Kulturni turizam Niša
Kandidat: Natalija Ćirić
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Dejan Đorđević
 2014-11-18 Tendencija u razvoju korišćenja snage vetra
Kandidat: Ivan Krstić
Komisija: Milan Spasojević, Vukašin Šušić, Dejan Đorđević
 2014-11-17 Održivost javnog duga Republike Srbije
Kandidat: Miloš Milenković
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Marija Petrović-Ranđelović
 2014-11-17 Efekti svetske ekonomske krize na monetarne i fiskalne indikatore
Kandidat: Gordan Janković
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Marija Petrović-Ranđelović
 2014-11-14 Finansijsko izveštavanje o uspešnosti poslovanja preduzeća
Kandidat: Nadica Stanković
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Dejan Spasić
 2014-11-14 Upravljanje ključnim klijentima
Kandidat: Miloš Jovanović
Komisija: Ljiljana Stanković, Suzana Đukić, Nadica Figar
 2014-11-14 Komparativna analiza tokova kreiranja primarnog novca izabranih centralnih banaka
Kandidat: Marija Pešić
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić, Marina Đorđević
 2014-11-14 Merenje performansi javnih preduzeća primenom višekriterijumskog pristupa odlučivanju
Kandidat: Katarina Kostadinović-Pršo
Komisija: Jelena Stanković, Milivoje Pešić, Tatjana Stevanović
 2014-11-14 Značaj operacija na otvorenom tržištu kao instrumenta monetarnog regulisanja
Kandidat: Vladimir Tasić
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić, Marina Đorđević
 2014-11-13 Informaciona asimetrija i cena akcija
Kandidat: Miloš Cvetković
Komisija: Evica Petrović, Žarko Popović, Jovan Krstić
 2014-11-13 Mesto poreza na dohodak pravnih lica u savremenim poreskim sistemima
Kandidat: Miljana Radojičić
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić
 2014-11-13 Pravno-ekonomski aspekt bankarskih uslužnih poslova kao elementa jedinstvenog tržišta finansijskih usluga
Kandidat: Mina Marković
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Ivan Marković
 2014-11-13 Optimizacija profita na konkurentskim i monopolskim tržištima
Kandidat: Aleksandar Stojanović
Komisija: Snežana Radukić, Branislav Mitrović, Dragan Petrović
 2014-11-13 Uloga marketinga u kreiranju imidža grada
Kandidat: Milena Jovanović
Komisija: Ljiljana Stanković, Suzana Đukić, Goran Milovanović
 2014-11-13 Hipoteza o apsolutnoj i relativnoj konvergenciji u modelima ekonomskog rasta
Kandidat: Tijana Stojičić
Komisija: Slobodan Cvetanović, Igor Mladenović, Dragoslav Kitanović
 2014-11-12 Strategije trgovinskog marketinga u uslovima internacionalizacije
Kandidat: Jelena Samardžija
Komisija: Svetlana Sokolov-Mladenović, Sreten Ćuzović, Nada Barac
 2014-11-12 Utvrđivanje optimalne politike raspodele ograničenih resursa primenom dinamičkog programiranja
Kandidat: Danilo Bošković
Komisija: Milivoje Pešić, Jelena Stanković, Žarko Popović
 2014-10-24 Uticaj privredne strukture na regionalni razvoj Republike Srbije
Kandidat: Marko Janaćković
Komisija: Vladislav Marjanović, Zoran Aranđelović, Živorad Gligorijević
 2014-10-14 Povezivanje učesnika na tržištu razvojem franšizing odnosa
Kandidat: Jelena Nikolić
Komisija: Ljiljana Stanković, Suzana Đukić, Tamara Milenković-Kerković
 2014-10-09 Razvoj i implementacija elektronskog poslovanja u agrobiznisu
Kandidat: Ivana Đorđević
Komisija: Slavoljub Milovanović, Snežana Đekić, Ognjen Radović
 2014-10-01 Upravljanje savremenim performansama u preduzećima tekstilne industrije
Kandidat: Milan Petković
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović
 2014-09-28 Faktorska analiza kvaliteta usluga u bankarskom sektoru
Kandidat: Valentina Đorđević
Komisija: Vesna Janković-Milić, Vera Đorđević, Jelena Stanković
 2014-09-26 Globalizacija poslovnih procesa i aktivnosti kao izvor rizika u lancu snabdevanja
Kandidat: Jelena Jović
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Suzana Stefanović
 2014-09-26 Mere performansi centara odgovornosti preduzeća
Kandidat: Željko Petrović
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović
 2014-09-26 Neoklasična teorija cene kapitala i njena kritika
Kandidat: Marija Radosavljević
Komisija: Dušan Zdravković, Boban Stojanović, Snežana Radukić
 2014-09-25 Uticaj cenovne elastičnosti tražnje na maksimiranje profita
Kandidat: Marija Paskaš
Komisija: Snežana Radukić, Dušan Zdravković, Boban Stojanović
 2014-09-24 Povećanje konkurentnosti u različitim tržišnim strukturama
Kandidat: Aleksandar Zdravković
Komisija: Boban Stojanović, Dušan Zdravković, Snežana Radukić
 2014-09-24 Metodološki problemi cena u klasičnoj i neoklasičnoj teoriji
Kandidat: Ivana Stamenović
Komisija: Dušan Zdravković, Boban Stojanović, Snežana Radukić
 2014-09-23 Različiti pogledi na ulogu cena u teorijama opšte privredne ravnoteže
Kandidat: Bojan Mitrović
Komisija: Dušan Zdravković, Boban Stojanović, Snežana Radukić
 2014-08-29 Upravljanje žalbama i reklamacijama potrošača
Kandidat: Meliha Plojović
Komisija: Suzana Đukić, Ljiljana Stanković, Bojan Krstić
 2014-07-15 Implementacija sistema kvaliteta na primeru javnog komunalnog preduzeća "Mediana" Niš
Kandidat: Aleksandar Milosavljević
Komisija: Gorica Bošković, Marija Radosavljević, Sonja Jovanović
 2014-07-15 Turizam Podunavskog okruga
Kandidat: Marija Radisavljević
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Sonja Jovanović
 2014-07-15 Potencijali razvoja stočarske proizvodnje u Republici Srbiji
Kandidat: Ana Hafner-Filipović
Komisija: Snežana Đekić, Sonja Jovanović, Vukašin Šušić
 2014-07-10 Zajednička ulaganja kao strategija rasta i razvoja preduzeća
Kandidat: Dijana Bldić
Komisija: Suzana Stefanović, Biljana Predić, Suzana Đukić
 2014-07-10 Finansijsko izveštavanje u funkciji ocene boniteta banke
Kandidat: Jelena Ignjatović
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Srđan Marinković
 2014-07-10 Procesni pristup kreiranju vrednosti za stejkholdere
Kandidat: Milica Milovanović
Komisija: Marija Radosavljević, Radenko Milojević, Vesna Sekulić
 2014-07-10 Hibridne strategije lanaca snabdevanja
Kandidat: Vesna Živković
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Marija Radosavljević
 2014-07-09 Uzroci i posledice nekvalitetnog finansijskog izveštavanja
Kandidat: Tatjana Jovanović
Komisija: Jovan Krstić, Tadija Đukić, Dejan Spasić
 2014-07-09 Finansijsko izveštavanje o statusnoj promeni pripajanja
Kandidat: Jelena Radovanović
Komisija: Dejan Spasić, Jovan Krstić, Tadija Đukić
 2014-07-07 Analiza profitabilnosti proizvoda i kupaca kao informaciona podrška strategijskom upravljanju troškovima preduzeća
Kandidat: Maja Živković
Komisija: Tatjana Stevanović, Blagoje Novićević, Ljilja Antić
 2014-07-07 Uticaj necarinskih barijera na efikasnost sporazuma CEFTA 2006
Kandidat: Milica Lilić
Komisija: Ivan Marković, Miloš Todorović, Snežana Radukić
 2014-07-07 Razvoj informacionih sistema i tehnologija za podršku elektronskom poslovanju preduzeća
Kandidat: Aleksandar Petrović
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2014-07-07 Razvoj savremenih modela i servisa mobilnog bankarstva
Kandidat: Olivera Milovanović
Komisija: Radmila Jovanović, Borko Krstić, Ognjen Radović
 2014-07-05 Upravljanje odnosima sa medijima
Kandidat: Marko Milojević
Komisija: Suzana Đukić, Ljiljana Stanković, Goran Milovanović
 2014-07-04 Uticaj intelektualnog kapitala na tržišnu vrednost i konkurentnost preduzeća
Kandidat: Sanja Ivković
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Ljiljana Stanković
 2014-07-04 Izgradnja otpornosti - fleksibilnosti i robusnosti lanca snabdevanja kroz logističke sposobnosti
Kandidat: Jovana Golubović
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Bojan Krstić
 2014-07-04 Uticaj organizacione strukture na stepen zadovoljstva poslom zaposlenih u Preduzeću za telekomunikacije "Telekom Srbije" a.d. Beograd
Kandidat: Jelena Kovačević
Komisija: Ivana Simić, Ljiljana Stanković, Maja Ivanović-Đukić
 2014-07-04 Mesto obnovljivih resursa u energetskoj politici Evropske unije i Republike Srbije
Kandidat: Mihajlo Ilić
Komisija: Slobodan Cvetanović, Igor Mladenović, Ivan Marković
 2014-07-04 Politka smanjivanja regionalnih dispariteta Republike Srbije
Kandidat: Snežana Branković
Komisija: Vladislav Marjanović, Živorad Gligorijević, Marija Petrović-Ranđelović
 2014-07-03 Uticaj menadžerskih odluka na rast malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji
Kandidat: Slobodan Stojković
Komisija: Maja Ivanović-Đukić, Ivana Simić, Suzana Stefanović
 2014-07-03 Ekološka dimenzija koncepta održivog ruralnog razvoja
Kandidat: Dušan Nešić
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Slobodan Cvetanović
 2014-07-03 Tržište naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji
Kandidat: Zoran Pavlović
Komisija: Boban Stojanović, Dušan Zdravković, Snežana Radukić
 2014-07-03 Analiza uticaja mera agrarne politike na proizvodnju mleka u Republici Srbiji
Kandidat: Stevan Savić
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Vesna Janković-Milić
 2014-07-03 Teorija realnih poslovnih ciklusa
Kandidat: Milica Đorđević
Komisija: Dragoslav Kitanović, Slobodan Cvetanović, Dragan Petrović
 2014-07-02 Mogućnosti i perspektive održivog razvoja banjskog turizma Republike Srbije
Kandidat: Dragana Ilić
Komisija: Živorad Gligorijević, Zoran Aranđelović, Gorica Bošković
 2014-07-02 Strateški pristup društvenoj odgovornosti preduzeća
Kandidat: Nenad Georgiev
Komisija: Maja Ivanović-Đukić, Ivana Simić, Nadica Figar
 2014-06-20 Efekti stvaranja i skretanja trgovine na uravnoteženje platnog bilansa
Kandidat: Miloš Manojlović
Komisija: Miloš Todorović, Ivan Marković, Dragan Petrović
 2014-06-19 Računovodstvene politike u funkciji procene kvaliteta finansijskih izveštaja
Kandidat: Jelena Simić
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić , Milorad Stojilković
 2014-05-30 Upravljanje rizicima u lancu snabdevanja
Kandidat: Jelena Milić
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Bojan Krstić
 2014-05-28 Strategija poslovanja internacionalnih i domaćih trgovinskih lanaca na tržištu Republike Srbije
Kandidat: Marina Trajković
Komisija: Sreten Ćuzović, Goran Milovanović, Svetlana Sokolov-Mladenović
 2014-05-28 Uloga obnovljivih izvora energije u razvoju poljoprivrede Republike Srbije
Kandidat: Igor Vučić
Komisija: Snežana Đekić, Milan Spasojević, Slobodan Cvetanović
 2014-05-27 Faktoring kao oblik finansiranja malih i srednjih preduzeća
Kandidat: Ana Cvetković
Komisija: Ksenija Denčić-Mihajlov, Dejan Spasić, Tamara Milenković-Kerković
 2014-05-27 Uspostavljanje i funkcionisanje interne kontrole nad finansijskim izveštavanjem
Kandidat: Vlada Jovanović
Komisija: Jovan Krstić, Tadija Đukić, Dejan Spasić
 2014-05-26 Značaj riversne logistike u lancima snabdevanja modnih proizvoda
Kandidat: Dragomir Drešević
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Biljana Predić
 2014-05-26 Međunarodna trgovina proizvodima od kakaovca
Kandidat: Mirjana Đurković
Komisija: Miloš Todorović, Ivan Marković, Marija Džunić
 2014-05-26 Savremena tehnologija za izgradnju poslovnog web sajta
Kandidat: Aleksandar Marjanović
Komisija: Ognjen Radović, Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović
 2014-05-26 Novi model regionalnog razvoja Republike Srbije
Kandidat: Milica Dimitrijević
Komisija: Vladislav Marjanović, Zoran Aranđelović, Igor Mladenović
 2014-05-12 Prevare u finansijskim izveštajima kao uzrok netačnosti računovodstvenih informacija
Kandidat: Slavica Bulutić
Komisija: Jovan Krstić, Tadija Đukić, Dejan Spasić
 2014-04-28 Dividendna politika i otkup sopstvenih akcija
Kandidat: Ivana Avramović
Komisija: Ksenija Denčić-Mihajlov, Ljilja Antić, Vesna Sekulić
 2014-04-26 Upravljanje vremenom na nivou lanca snabdevanja integracijom lean i agilnog menadžmenta
Kandidat: Igor Živković
Komisija: Marija Radosavljević, Radenko Milojević, Nada Barac
 2014-04-24 Vrednosni imperativ u primeni korporativne strategije u poslovanju savremenog preduzeća
Kandidat: Marija Cvetković
Komisija: Vesna Sekulić, Bojan Krstić, Suzana Stefanović
 2014-04-23 Pretpostavke i perspektive privrednog razvoja Pirotskog upravnog okruga
Kandidat: Ivan Petković
Komisija: Zoran Aranđelović, Gorica Bošković, Vladislav Marjanović
 2014-04-16 Komparativna analiza strukture poljoprivrednog stanovništva u Republici Srbiji i Evropskoj uniji
Kandidat: Anđica Stošić
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Vesna Janković-Milić
 2014-04-09 Strategija investiranja hedž fondova
Kandidat: Miroslav Krstić
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Jadranka Đurović-Todorović
 2014-04-08 Softverski alati korisničkog servisa u elektronskom poslovanju preduzeća
Kandidat: Srđan Novaković
Komisija: Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović
 2014-04-08 Tehnologija usluga zasnovanih na lokaciji
Kandidat: Dragan Stanojević
Komisija: Ognjen Radović, Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović
 2014-04-07 Podsticajne mere države i udruživanje proizvođača u funkciji unapređenja konkurentnosti voćarske proizvodnje u Srbiji
Kandidat: Jelena Simonović
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Živorad Gligorijević
 2014-04-05 Mogućnosti i ograničenja razvoja turizma opštine Vlasotince
Kandidat: Marija Miljković
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Dejan Đorđević
 2014-04-03 Obim i struktura javnih rashoda za zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji
Kandidat: Milena Acković
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić, Marina Đorđević
 2014-02-12 Uticaj krize na turističku delatnost Srbije
Kandidat: Maja Antić
Komisija: Igor Mladenović, Slobodan Cvetanović, Dejan Đorđević
 2014-02-11 Uloga ugovora o kreditu u razvoju usluga u bankarstvu na unutrašnjem tržištu Evropske unije
Kandidat: Ljiljana Tasić
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Suzana Đukić
 2014-01-16 Uloga standarda društvene odgovornosti u efikasnom upravljanju performansama preduzeća
Kandidat: Kristina Mihajlović
Komisija: Vesna Sekulić, Bojan Krstić, Maja Ivanović-Đukić
 2014-01-16 Uticaj korporativnog restrukturiranja na unapređenje poslovnih performansi
Kandidat: Aleksandra Mihajlović
Komisija: Vesna Sekulić, Bojan Krstić, Ksenija Denčić-Mihajlov
 2014-01-15 Analiza regresivnih efekata poreza na potrošnju
Kandidat: Dušan Perović
Komisija: Marina Đorđević, Jadranka Đurović-Todorović, Sreten Ćuzović
 2014-01-14 Planiranje rasta i razvoja preduzeća u oblasti telekomunikacija
Kandidat: Ivana Milojević
Komisija: Suzana Stefanović, Biljana Predić, Goran Milovanović
 2014-01-11 Primena XML tehnologije u integraciji poslovnih aplikacija
Kandidat: Milan Pešić
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17