Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Termini konsultacija

Napomena: Tačne termine konsultacija proverite na stranici profesora.

Raspored nastavnika po predmetima i termini konsultacija

Predmet Nastavnik Konsultacije Telefon
dan vreme kabinet
Pravo unutrašnjeg tržišta EU Dr Dragana Radenković Jocić četvrtak 10–12 8 V 528-689
528-691
Valorizacija prostornog potencijala Dr Milan Spasojević utorak 12-14 12 II 528-613
Valorizacija prostornog potencijala Dr Vukašin Šušić četvrtak 10-13 10 V 528-693
Relacioni marketing Dr Ljiljana Stanković sreda 12-14 17 II 528-638
Strategija rasta i razvoja preduzeća Dr Suzana Stefanović sreda 13-15 29 IV 064/2925-137
Upravljanje lancima snabdevanja Dr Suzana Stefanović sreda 13-15 29 IV 064/2925-137
Regionalna ekonomija Dr Živorad Gligorijević sreda 12-14 9 II 528-614
Agrarna politika Dr Snežana Đekić utorak 10-12 22 II 528-643
Regionalna ekonomija Dr Zoran Aranđelović sreda
četvrtak
12-14
10-12
10 II 528-674
Menadžment organizacionih promena Dr Ivana Simić petak 14:30-16:30 17 IV 528-639
Teorija odlučivanja Dr Obrad Todorović sreda 11-14 18 II 528-675
063/111-8758
Mikrostruktura finansijskih tržišta Dr Srđan Marinković utorak 12-14 9 V 528-692
062/216-068
Bankarstvo Dr Srđan Marinković utorak 12-14 9 V 528-692
062/216-068
Bankarstvo Dr Borko Krstić ponedeljak 10-12 13 II 064/201-0010
Mikro i makro ekonomska analiza Dr Boban Stojanović ponedeljak 12-15 16 II 528-637
Međunarodne finansije Dr Ivan Marković petak 10-12 30 IV 064/185-7370
Upravljanje lancima snabdevanja Dr Nada Barac četvrtak 10-12 8 II 528-630
063/770-6158
Logistics and International Transport Dr Nada Barac četvrtak 10-12 8 II 528-630
063/770-6158
Upravljanje lancima snabdevanja Dr Goran Milovanović poned. (let.s.)
četv. (zim.s.)
12-14
12-14
22 IV 528-641
064/809-6210
Logistics and International Transport Dr Goran Milovanović poned. (let.s.)
četv. (zim.s.)
12-14
12-14
22 IV 528-641
064/809-6210
Međunarodne finansije Dr Miloš Todorović ponedeljak 10-12 18 IV 528-640
064/166-2244
Strategijsko upravljačko računovodstvo Dr Ljilja Antić petak 12-14 19 M 064/245-0404
Monetarni i fiskalni menadžment Dr Jadranka Đurović Todorović utorak
sreda
11-12
9-10
24 IV 064/1633-838
Mikro i makro ekonomska analiza Dr Biljana Rakić petak 11 13-15 3 II 528-650
Metodologija ekonomskih nauka Dr Dragan Petrović ponedeljak 12-15 5 II 528-652
Finansijsko izveštavanje Dr Jovan Krstić sreda 12-15 14 II 528-635
Finansijsko izveštavanje Dr Milorad Stojilković utorak 11-13 5 II 528-632
Finansijsko izveštavanje Dr Tadija Đukić sreda 12-15 27 IV 528-649
Strategijsko upravljačko računovodstvo Dr Blagoje Novićević četvrtak 15-18 6 II 528-612
063/801-7540
Strategijski finansijski menadžment Dr Evica Petrović četvrtak 10-12 7 II 528-696
Strategijski finansijski menadžment Dr Ksenija Denčić Mihajlov četvrtak 10-12 7 V 528-687
Bankarsko pravo Dr Tamara Milenković Kerković četvrtak 13-14 4 V 528-684
Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća Dr Radmila Jovanović četvrtak 10-12 23 II 528-644
Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća Dr Slavoljub Milovanović četvrtak 10-12 25 II 528-646
Relacioni marketing Dr Suzana Đukić četvrtak 10-12 2 V 528-657
064/300-6089
Sociologija rada Dr Petar Hafner četvrtak 11-13 15 II 528-636
Trgovinski marketing Dr Sreten Ćuzović sreda 11-13 28 II 528-656

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17