Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Advanced Data Analytics in Business – ADA

Napredna analitika podataka u biznisu (Advanced Data Analytics in Business – ADA)

Savremeni poslovi nameću potrebu za analitičarima koji mogu da koriste napredne matematičko-statističke metode, IT i prediktivne modele za donošenje odluka na osnovu masovnih podataka. Prema KAPK-u, u Srbiji trenutno postoji samo jedan studijski program koji se odnosi na masovne podatke, i to ne u sferi biznisa. U regionu nekadašnje Jugoslavije ne postoji takav program. Privredi je neophodan kadar koji će morati da obrađuje i analizira masovne podatke primenom naprednih matematičko-statističkih metoda. Cilj ovog Projekta jeste da popuni postojeći jaz u oblasti masovnih podataka i da kroz saradnju sa kompanijama, evropskim univerzitetima i drugim zainteresovanim stranama, razvije održivi studijski program upravljanja masovnim podacima u oblasti biznisa, koji bi pri tome bio i međunarodno orijentisan, sa ciljem da privuče ne samo studente iz Srbihe nego i strane studente. Dostizanje pozicije lidera u Regionu u oblasti nauke o masovnim podacima jedan je od primarnih ciljeva Projekta koji se nastoji ostvariti kroz razvijanje kurseva i master studijskog programa iz oblasti masovnih podataka u biznisu, kao i kroz stvaranje budućih stručnjaka, sposobnih da masovne podatke u biznisu pretvore u kvalitetne odluke.

Učesnici Projekta:

  • Univerzitet u Novom Sadu
  • Univerzitet u Nišu
  • Univerzitet u Kragujevcu
  • Univerzitet u Beogradu
  • Vienna University of Economics and Business & WU
  • Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information (Graduate school in computer science and mathematics engineering) & EISTI, Francuska
  • University of Rome Tor Vergata & UNITOV, Italija
  • Centre for Research and Technology Hellas & CERTH, Grčka
  • Srpska asocijacija menadžera, Srbija

Više o Projektu na: http://www.ada.ac.rs

ADA

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17