Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Suzana Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 26 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: suzana.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-620
Predmeti: OAS - 4033 Marketing
OAS - 4080 Ponašanje potrošača
OAS - 4086 Marketing komuniciranje
MAS - 7020 Relacioni marketing
MAS - 7253 Marketing usluga
DAS - 8022 Strategijski marketing
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17