Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Suzana Stefanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 20 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: suzana.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-631
Predmeti: OAS - 4043 Planiranje i politika preduzeća
OAS - 4047 Strategijski menadžment
OAS - 4087 Upravljanje proizvodnjom
OAS - 4543 Poslovno planiranje
MAS - 7024 Strategija rasta i razvoja preduzeća
MAS - 7031 Upravljanje lancima snabdevanja
MAS - 7257 Menadžment malih i srednjih preduzeća
MAS - 7324 Poslovna strategija
DAS - 8021 Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
DAS - 8241 Strategije kooperacije i umrežavanja preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17