Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Nebojša Stojković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 27 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 11:00-12:00
sreda 11:00-12:00
e-mail: nebojsa.stojkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-649
Predmeti: OAS - 4065 Ekonomske funkcije
MAS - 7254 Matematičke metode u ekonomiji
DAS - 8224 Matematička statistika
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17