Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Ivana Simić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 17 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: ivana.simic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-639
Predmeti: OAS - 4008 Osnovi menadžmenta
OAS - 4044 Osnovi organizacije
MAS - 7009 Menadžment organizacionih promena
DAS - 8014 Menadžment organizacionog ponašanja
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17