Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Goran Milovanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 10 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: goran.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-674
Predmeti: OAS - 4045 Strategijski menadžment logistike
OAS - 4050 Međunarodni marketing
OAS - 4083 Međunarodna logistika
MAS - 7031 Upravljanje lancima snabdevanja
MAS - 7260 Riversna logistika
DAS - 8013 Menadžment lancima snabdevanja
DAS - 8229 Menadžment snabdevanja u uslovima globalizacije
DAS - 8244 Teorija preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17