Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Tamara Milenković-Kerković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 4 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 12:00-14:00
e-mail: tamara.kerkovic@eknfak.ni.ac.rs salamanca@eunet.rs
Telefon: 018 528-684
Predmeti: OAS - 4042 Privredno pravo
OAS - 4089 Pravo međunarodne trgovine
MAS - 7002 Bankarsko pravo
MAS - 7302 Pravo finansijskih institucija
DAS - 8017 Pravo konkurencije EU
DAS - 8212 Autonomno pravo trgovinskih ugovora
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17