Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Vinko Lepojević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 30 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: vinko.lepojevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-658
Predmeti: OAS - 4010 Statistika
MAS - 7023 Statistička analiza
MAS - 7223 Statistička analiza u marketingu
MAS - 7262 Statistička kontrola kvaliteta
MAS - 7362 Ekonometrijski metodi i modeli
MAS - 7415 Metodi statističke analize
MAS - 7422 Prognoziranje vremenskih serija
MAS - 7435 Istraživanja u marketingu
DAS - 8008 Kvantitativne metode u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17