Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Tadija Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 14 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: tadija.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-635
Predmeti: OAS - 4002 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4034 Specijalna računovodstva
OAS - 4429 Budžetsko računovodstvo
MAS - 7018 Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata
MAS - 7032 Finansijsko izveštavanje
MAS - 7416 Računovodstvene informacije za donošenje odluka
DAS - 8031 Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17