Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Ljiljana Bonić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II S 5 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: ljiljana.bonic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-632
Predmeti: OAS - 4036 Teorija i analiza bilansa
OAS - 4074 Revizija
MAS - 7259 Revizija javnog sektora
MAS - 7322 Finansijsko izveštavanje
DAS - 8216 Eksterni i interni nadzor poslovanja preduzeća
DAS - 8247 Upravljanje vrednošću preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17