Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Evica Petrović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 7 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: evica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-696
Predmeti: OAS - 4039 Poslovne finansije
OAS - 4078 Upravljanje rizikom i osiguranje
MAS - 7025 Strategijski finansijski menadžment
MAS - 7366 Upravljanje rizikom
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
DAS - 8249 Upravljanje korporativnim finansijama
DAS - 8250 Upravljanje rizicima održivosti u finansijama i osiguranju
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17