Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Sandra Milanović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II anex 4 drugi sprat
Konsultacije: petak 16:00-18:00
e-mail: sandra.milanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-652
Predmeti: OAS - 4447 Strategijski menadžment
OAS - 4479 Upravljanje ljudskim resursima
OAS - 4482 Kanali marketinga
OAS - 4503 Ekonomika preduzeća
OAS - 4543 Poslovno planiranje
OAS - 4582 Upravljanje kanalima distribucije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17