Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Maja Ivanović-Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 29 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 13:30-15:30
e-mail: maja.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-659
Predmeti: OAS - 4008 Osnovi menadžmenta
OAS - 4430 Preduzetništvo
MAS - 7009 Menadžment organizacionih promena
MAS - 7215 Poslovna etika
MAS - 7257 Menadžment malih i srednjih preduzeća
DAS - 8021 Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
DAS - 8221 Korporativno preduzetništvo
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17