Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Marija Radosavljević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 23 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: marija.radosavljevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-634
Predmeti: OAS - 4003 Upravljanje resursima preduzeća
OAS - 4082 Kanali marketinga
OAS - 4090 Agencijsko poslovanje
OAS - 4430 Preduzetništvo
OAS - 4503 Ekonomika preduzeća
MAS - 7215 Poslovna etika
MAS - 7264 Upravljanje poslovnim procesima
DAS - 8026 Troškovi u poslovnom odlučivanju
DAS - 8231 Modeli poslovne izvrsnosti
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17