Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Jelena Stanković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: MS 7 prizemlje
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-655
Predmeti: OAS - 4064 Operaciona istraživanja
OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
MAS - 7027 Teorija odlučivanja
MAS - 7248 Aktuarsko modeliranje
MAS - 7412 Optimizacija i poslovno odlučivanje
MAS - 7431 Primenjena ekonometrija
DAS - 8033 Finansijsko modeliranje
DAS - 8219 Kvantitativna analiza produktivnosti i efikasnosti
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17