Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Dragana Radenković-Jocić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 24 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs draganarj61@gmail.com
Telefon: 018 528-645
Predmeti: OAS - 4042 Privredno pravo
OAS - 4076 Korporativno upravljanje
OAS - 4088 Pravo EU
MAS - 7017 Pravo unutrašnjeg tržišta EU
DAS - 8017 Pravo konkurencije EU
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17