Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Bojan Krstić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 11 drugi sprat
Konsultacije: sreda 15:00-17:00
e-mail: bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-686
Predmeti: OAS - 4015 Analiza poslovnih performansi
OAS - 4084 Upravljanje intelektualnim kapitalom
OAS - 4432 Upravljanje poslovnim performansama
MAS - 7021 Sistem strategijske kontrole performansi
MAS - 7206 Ekonomija odlučivanja
MAS - 7221 Strategijska kontrola preduzeća
MAS - 7306 Upravljanje inovacijama
MAS - 7321 Strategijska kontrola i analiza
DAS - 8023 Teorija preduzeća
DAS - 8247 Upravljanje vrednošću preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17