Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Žarko Popović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II S 1 drugi sprat
Konsultacije: utorak 09:00-11:00
e-mail: zarko.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-660
Predmeti: OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
OAS - 4506 Matematika
MAS - 7227 Teorija odlučivanja
MAS - 7248 Aktuarsko modeliranje
MAS - 7423 Matematika u poslovnoj analitici
MAS - 7431 Primenjena ekonometrija
DAS - 8033 Finansijsko modeliranje
DAS - 8219 Kvantitativna analiza produktivnosti i efikasnosti
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17