Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Biljana Đorđević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 26 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-620
Predmeti: OAS - 4003 Upravljanje resursima preduzeća
OAS - 4079 Upravljanje ljudskim resursima
OAS - 4503 Ekonomika preduzeća
MAS - 7255 Međunarodni menadžment ljudskih resursa
DAS - 8027 Upravljanje karijerom
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17