Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno osoblje

Dr Dejan Spasić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 28 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: dejan.spasic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-629
Predmeti: OAS - 4002 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4070 Specijalni bilansi
OAS - 4570 Konsolidovani i specijalni bilansi
MAS - 7016 Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća
DAS - 8032 Finansijsko izveštavanje u uslovima monetarnih promena
DAS - 8238 Savremeni trendovi u korporativnom finansijskom izveštavanju
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17