Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Informatika

VEŽBE IZ INFORMATIKE

Vežbe iz predmeta INFORMATIKA izvode se u Računarskoj učionici 1. Vežbe se održavaju dva puta nedeljno po dva sata (120 min.) po rasporedu za vežbe.

Tekst zadataka sa vežbi su u pdf formatu, pa je za njihovo čitanje potrebno da imate instaliran Adobe Acrobat Reader. Ukoliko ga nemate na svom računaru, kliknite na ovaj link. Rešenja zadataka su zapakovana.

1. Upoznavanje sa Windows XP operativnim sistemom.

2. Windows XP. Windows Explorer [Vežbe]

3. Upoznavanje sa Microsoft Wordom (1). Radna površina (meniji, trake alata, klizači, statusna linija). Struktura dokumenta (page setup), način prikaza (print layout), uvećanje (zoom). Unos teksta i kretanje po dokumentu. Obeležavanje teksta i premeštanje delova teksta. Formatiranje teksta. Dokumenti i datoteke (snimanje, otvaranje, novi dokument).

4. Microsoft Word (2). Formatiranje teksta (meni Font). Formatiranje pasusa (alati i meni Paragraph). Liste nabrajanja (Bullets and Numbering). Brisanje i umetanje elemenata. [Vežbe]

5. Microsoft Word (3). Tabele (kreiranje alati i meni). Unos, premeštanje, brisanje elemenata. Selekcija ćelija, redova i kolona. Dodavanje novih redova i kolona. Spajanje ćelija. Formatiranje tabele alatima. Meni Borders and Shading. Editor formula. Numerisanje strana. Zaglavlje i podnožje (header and footer). Pregled dokumenta pre štampe. Štampanje dokumenta. [Vežbe]

6. Microsoft Word (4). Zadaci za vežbanje. [Zadatak 1] [Rešenje] [Zadatak 2] [Rešenje] [Zadatak 3] [Rešenje] [Zadatak 4] [Rešenje] [Zadatak 5]

7. Microsoft Office. Microsoft Excel (1). Osnove tabelarnih proračuna. Radna površina (meniji, trake alata, klizaći, statusna linija). Struktura dokumenta (Radne sveske - workbook, radni listovi - worksheets, ćelije - cell). Adresa ćelije. Unos podataka u ćeliju i kretanje po dokumentu. Traka za adresu i formulu. Osnovni tipovi podataka (tekst, broj, formula). Obeležavanje teksta (ctrl, shift, strelice) i premeštanje delova teksta (miš, copy-paste). Aritmetički izrazi (+,-,*,/,^). Dokumenti i datoteke (snimanje, otvaranje, novi dokument). [Vežbe]

8. Microsoft Excel (2). Matematičke funkcije. [Vežba2]

9. Microsoft Excel (3). IF funkcija. [Vežba3] [Tekst vežbe]

10. Microsoft Excel (4). SUMIF funkcija. [Vežba4] [Tekst vežbe]

11. Microsoft Excel (5). Logičke funkcije (AND, OR). [Vežba5] [Tekst vežbe]

12. Microsoft Excel (6). Priprema za kolokvijum I. [Zadatak 1] [Zadatak 2] [Zadatak 3] [Zadatak 4] [Zadatak 5] [Rešenja zadataka]

13. Microsoft Excel (7). Imenovanje ćelija (parametara). [Vežba6] [Tekst vežbe]

14. Microsoft Excel (8). Šta-Ako analiza. [Vežba7] [Tekst vežbe]

15. Microsoft Excel (9). Goal Seek analiza. [Vežba8] [Tekst vežbe]

16. Microsoft Excel (10). Goal Seek analiza. [Vežba9] [Tekst vežbe]

17. SQL(1). [Prirucnik 1.deo][Struktura baze]

18. SQL(2). [Prirucnik 2.deo]

19. SQL(3). [Prirucnik 3.deo]

20. SQL(4). [Prirucnik 4.deo]

21. SQL(5). [SQL Vezbe]    [SQL Vezbe - Resenja]

22. Vezbe za II kolokvijum [Zadatak 1] [Zadatak 2] [Zadatak 3] [Resenja zadataka]

[Zadatak 4] [Zadatak 5]

Access kopija baze [Baza] i razlike izmedju SQL i Accessa [pdf][doc]

 

ECDL

ECDL

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17