Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Elektronsko poslovanje

Internet

1 čas. Osnove Interneta. Prikaz internet čitača (Internet Explorer, Firefox, Chrome). Osnovni alati. Nove stranice (tabs). Internet pretraživači. Korišćenje Googlea. Kopiranje sadržaja web stranica u MS Word. Snimanje slika na disk. Snimanje kompletne stranice kao web arhiva. Snimanje kompletne stranice strane kao web strane.


PowerPoint

1 čas. Kreiranje novog PP dokumenta. Opis programa. Rad sa naslovnom stranom. Rad sa listama i nabrajanjima. Rad u oknu Outline. Formatiranje sadržaja prezentacije (Home -> Font, Paragraph)
 Power Point Vezba 1.pptx

2 čas. Postavljanje boje pozadine. Korišćenje gotovih tema (Themes). Kreiranje i rad sa tabelama. Kreiranje grafikona. Kreiranje matematičkih formula (Insert -> Equation). Dodavanje hedera i footera. Štampanje prezentacije.
 Power Point Vezba 2.pptx

3 čas. Umetanje slika i fotografija. Rad sa crtežima (Drawing). Izrada shema (SmartArts). Izrada animiranih slajdova (Animations). Definisanje prelaza (tranzicija) između slajdova. Snimanje prezentacije na CD (flash memoriju).
 Power Point Vezba 3.pptx

4 čas. Zadaci za vežbu.
 Zadatak 1.pdf          Zadatak 2.pdf          Zadatak 3.pdf          Zadatak 4.pdf


Publisher

1 čas. Kreiranje novog Publisher dokumenta. Opis programa. Struktura dokumeta. Način prikaza (zoom). Rad sa stranama dokumeta (Dodavanje, preimenovanje, brisanje strane). Dizajn strane (Page setup, Layout, Boja pozadine). Rad sa tekstom (Text Box). Kreiranje i rad sa tabelama. Rad sa slikama i clip art. Kreiranje grafičkih objekata ( Shapes). Dodavanje naslovnog teksta (WordArt). Dodavanje formula. Dodavanje gradivnih elemenata strane (Building blocks). Dodavanje hiperlinkova. Snimanje dokumeta. Štampanje dokumeta.
 Vezba 1 2019.pub               Vezba 1 2019.pdf
 Vezba 1.pub               vezba1-logo.pub       vezba1-logo.gif

2 čas. Web dizajn. Korišćenje gotovih šablona (Web site template). Dizajn strane (Korišćenje gotovih šema boja i fonta - Schemas, postavljanje boja pozadine). Podešavanje opcija strane (Web page options). Rad sa delom za navigaciju (Navigation bar). Prilagođavanje izgleda strane. Dodavanje, izmena,brisanje hiperlinka. Dodavanje, izmena,brisanje hotspot-a. Prikaz prezenatcije u Internet Explorer (Web page preview). Snimanje dokumenta kao Web prezentacije.
 Vezba 2 2019.pub               Vezba 2 2019.pdf
 Publisher Vezba 2.pub        Web site.pub

3 čas. Zadaci za vežbu.
 Vezba3.pdf               Websajt.pub               Vezba3.zip


Access

1 čas. Kreiranje Access dokumenta (.mdb file). Upoznavanje sa osnovnim elementima (tabele, upiti, forme, izveštaji) na primeru Northwind template-a. Kreiranje tabele importovanjem podataka iz Excel datoteke. Kreiranje tabela i unos/ažuriranje podataka. Kreiranje veza između tabela (ER dijagram).
 Access Vezba1.pdf               Access Vezba 1.mdb

2 čas. Kreiranje šeme baze, povezivanje tabela i unos podataka. Kreiranje upita na osnovu više tabela. Pretraživanje podataka (alatka Find). Sortiranje podataka. Filtriranje podataka.
 Access Vezba 2 - Mala Baza.pdf               Access Vezba 2 - Mala Baza.mdb
 Access Vezba 2 - Velika baza.pdf               Access Vezba 2 - Velika baza.mdb

3 čas. Kreiranje šeme baze, povezivanje tabela i unos podataka. Kreiranje različitih formi. Pretraživanje, sortiranje i filtriranje podataka primenom formi. Promena izgleda formi (Dizajn forme). Kreiranje izveštaja na osnovu jedne ili više tabela, promena dizajna izveštaja.
 Access Vezba 3.pdf               Access Vezba 3 - Biblioteka.mdb

4 čas. Kreiranje šeme baze, povezivanje tabela i unos podataka. Kreiranje formi i izveštaja.
 Vezba 4-Tekst zadataka Agencije.pdf                Vezba 4-Agencija.mdb
 Vezba 4-Tekst zadataka Fakture.pdf                Vezba 4-Fakture.mdb
 Vezba 4-Tekst zadatka Troskovi.pdf                Vezba 4-Troskovi.mdb

 Kolokvijum 1.pdf                Nekretnine.mdb
 Kolokvijum 2.pdf                Radnici.mdb
 Kolokvijum 4.pdf                Projekti.accdb

 

ECDL

ECDL

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17