Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Jovica Stanković

Datum i mesto rodjenja: 23.12.1972. Kruševac
Državljanstvo: Srbija

Obrazovanje:
Dipl. ing . elektrotehnike, Elektronski fakultet Niš, 1996.
Mr tehničkih nauka, Elektronski fakultet Niš, 2006.

Radno iskustvo:
1996-2006 PP „Milmark“ Niš - programer
Asistent pripravnik 08.04.2003- 17.06.2006
Asistent 17.06.2006 -
Sadašnja pozicija: Asistent na Ekonomskom fakultetu u Nišu

Veštine: Baze podataka, Internet tehnologije, Projektovanje i razvoj informacionih sistema, MS Office, Implementacija IT, Aplikacioni softver, Poslovni modeli

Nastavnička aktivnost: Asistent na predmetu Informatika

Članstvo u profesionalnim udruženjima: ECDL
Učešće na projektima u zemlji:
Učešće na međunarodnim projektima:
Naučno i stručno usavršavanje u inostranstvu:

Ključne kvalifikacije: Baze podataka, informacioni sistemi, informacione tehnologije

Adresa (kontakt): Ekonomski fakultet Niš, Trg Kralja Aleksandra 11, kabinet II 25
Tel (+381) 18 528 646, Fax (+381) 18 523 268

Konsultacije: Utorak 11-13, Petak 11-13.

E-mail:jovica.stankovic@eknfak.ni.ac.rs


 
Ime i prezimeJovica Stanković
Zvanjeasistent
InstitucijaEkonomski fakultet Niš
Uža naučna oblastPoslovna informatika

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanje2006Elektronski fakultet NišPoslovna informatika
Doktorat
Magistratura2006Elektronski fakultet NišRačunar.teh. i informatika
Specijalizacija
Diploma1996Elektronski fakultet NišRačunar.teh. i informatika

 
Reprezentativne reference
1.Poslovna informatika - praktičan pristup, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet, Niš, 2007. (koautorski udžbenik sa R. Jovanović, S. Milovanović, O. Radović)
2.Korporacijski informacioni portali(Enterprise information portals), zbornik radova XXX Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2003, Herceg Novi, 2003, str.259-262.
3.WEB Portali - ulaz na globalno tržište, Ekonomske teme br. 2, Ekonomski fakultet, Niš, 2003, str. 387-392.
4.The role of the Internet and information systems in tourism, VIII International conference „Contemporary trends in tourism industry”,Ohrid, Makedonija,2005,str.667-673
5.Informaciona podrška strateškom odlučivanju, zbornik radova XXXII Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2005, Vrnjačka Banja, 205, str. 255-258
6.Definisanje projekta korporacijskog portala, "YUINFO 2005", Kopaonik, 2005, kompletan rad na CD izdanju
7.Creating the discipline of knowledge management, Upravlenski,informacioni i marketingovi aspekti na ikonomičeskoto razvitie na balkanskite strani, Sofija, Bugarska, 2005,str. 228-238, koautorski rad sa Marijom Petrović Ranđelović
8.Statistical properties of the Simple Artificial Market, Upravlenski, informacioni i marketingovi aspekti na ikonomičeskoto razvitie na balkanskite strani, Sofija, Bugarska, 2006,str. 479-488, koautorski rad sa Ognjenom Radovićem
9.Dizajn korporacijskog portala, "YUINFO 2007", Kopaonik, 2007, kompletan rad na CD izdanju
10.

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 0    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 1   međunarodni: 1
Usavršavanja:    
Drugi relevantni podaci:    ECDL authorized tester serial number CS 0367J

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17