Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Milivoje Pešić

Datum i mesto rodjenja: 18.02.1950.
Drzavljanstvo: Srpsko

Obrazovanje:
Diplomirni ekonomista,magistar ekonom. nauka, doktor statistickih nauka.

Radno iskustvo:
Jedna godina u JAT-u kao referent prodaje. U nastavi 33 godine (13 godina kao
asistent na predmetu opraciona istrazivanja, 20 godina kao nastavnik.

Sadasnja pozicija:
Red. profesor Ekonomskog fakulteta u Nisu za predmetOperaciona istrazivanja.

Vestine:
Primena kvantitativnih metoda u resavanju ekonomskih problema.

Nastavnicka aktivnost:
Predavao Operaciona istrazivanja na Ekonomskom fakultetu u Pristini i
Kragujevcu, Matematicke metode i modele na Visoj ekonomskoj skoli u Leskovcu,
Makroekonomske metode i modele na Ekonomskom fakultetu u Nisu, Statistika za
menadzere i Kvantitativne tehnike na Fakultetu za internacionalni menadzment
Beograd.

Clanstvo u profesionalnim udruzenjima:
Clan Saveza ekonomista Srbije, clan Statistickog drustva srbije, clan Drustva za operaciona istrazivanja.

Ucesce na projektima u zemlji:
Ucestvovao kao saradnik na vise projekta preko instituta za ekonomnska
istrazivanja pri Ekonomskom fakultetu u Nisu.

Ucesce na medunarodnim projektima
Naucno i strucno usavrsavanje u inostranstvu
Kljucne kvalifikacije


Adresa (kontakt):
Nis, Bulevar Nemanjica 74/20. Telefoni: 018 533004, 064 4277906, e-mail
milivoje.pesic@eknfak.ni.ac.rs


 
Ime i prezimeMilivoje Pešić
Zvanjeredovni profesor
InstitucijaEkonomski fakultet Niš
Uža naučna oblastEkonomska statistika, primena matematičkih i statističkih metoda u ekonomskim istraživanjima

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanje1997Ekonomski fakultet NišEkonomska statistika, primena matematičkih i statističkih metoda u ekonomskim istraživanjima
Doktorat1987Ekonomski fakultet BeogradStatistička analiza u ekonomiji
Magistratura1981Ekonomski fakultet BeogradStatistička analiza u ekonomiji
Specijalizacija
Diploma1972Ekonomski fakultet NišOpšta ekonomija

 
Reprezentativne reference
1.Statistika za menadžere, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd, 1995. godine (150 str.) (koautot T. Zečević)
2.Kvantitativne tehnike, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd, 1998. godine (165 str.) (koautot T. Zečević)
3.Operaciona istraživanja – zbirka rešenih problema, Ekonomski fakultet Niš, 2006. godine (175 str.) (koautor O. Todorović)
4.Utvrđivanje ekonomskog poslovanja preduzeća kao probllem razlomljenog linerarnim programiranja, SYM-OP-IS 95, Donji Milanovac, oktobar 1995
5.Ekonomski model investicione potrošnje, Ekonomske teme 1-2, Niš 1997. godine
6.Faktori koji opredeljuju obim i strukturu zaliha u preduzeću, Ekonomske teme 3, Niš 2003. godine
7.Optimalna politika zamene mašina, Ekonomske teme 3, Niš 2005. godine
8.
9.
10.

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 0    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 1   međunarodni: 0
Usavršavanja:    
Drugi relevantni podaci:    

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17