Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Privredno pravo

Ispitna pitanja


 Ispitna pitanja za sk. 2016/17


 

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17