Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Priče o alumnistima

Jelena Radojković

Jelena Radojković živi i radi u Svrljigu. Ekonomski fakultet u Nišu – opšti smer upisala je školske 1994/1995 godine, a diplomu sa ostvarenih 180 bodova dobila je 2003. godine. Na trećoj godini studija se udala i rodila svoje prvo dete.

U medjuvremenu je upisala i završila četvorogodišnje studije na Fakultetu za bezbednost i tamo ostvarila 240 bodova.

Nakon diplomiranja radila sam pet godina u privredi i shvatila da želim da se oprobam da iskombinujem svoje dve velike ljubavi, a to je ljubav prema pisanju i ljubav prema ekonomiji i u tome sam uspela.

Svoj san sam ostvarila kroz posao kojim se i danas bavim, a to je pisanje projekata za dobijanje bespovratnih finansijskih sredstava iz zemalja Evropske unije, ali i drugih domaćih i inostranih fondova i ministarstava.

Trenutno sam zaposlena u Opštinskoj upravi u Svrljigu, kao Saradnica predsednice opštine za projektne aktivnosti, a u periodu od 2014-2017. godine sam ovaj posao obavljala sa pozicije pomoćnice predsednice opštine.

Do sada je opštini Svrljig odobreno preko dva miliona evra bespovratnih finansijskih sredstava kroz projekte koje sam uradila, a planiram da u narednom periodu bude još više projekata i naravno više para za izgradnju.

Takođe sam dve godine radila za Ministarstvo poljoprivrede kao koordinator za ruralni razvoj opštine Svrljig i u tom periodu pokrenula puno značajnih aktivnosti koje su uticale na delimično zaustavljanje i usporavanje migracija iz sela u centralni deo opštine i u druge veće centre, kao što je Niš.

Još jedan od mojih uspeha, na koji sam jako ponosna je i osnivanje udruženja žena „Etno forum“ 2009. godine, koje je jedna od samo tri organizacije iz cele Srbije koje su nagrađenje u Briselu oktobra 2014. godine za intregraciju roma. Udruženje je osnovano sa misijom pomoći i podrške marginalnim grupama građana i to samohranim majkama, osobama sa invaliditetom, ženama koje žive na selu, romima, omladini, starim licima i naš rad su podržala skoro sva ministarstva Republike Srbije, ali i veliki broj donatora iz inostranstva (www.etnoforumsvrljig.rs).

Takođe sam formirala žensku zemljoradničku zadrugu pod nazivom „Svrljiška ženska zadruga“ u okviru koje sam okupila žene koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, da bi mogle lakše da nastupaju na tržištu i prodaju svoje proizvode.

Jako puno sam angažovana u oblasti rodne ravnopravnosti i kao takva bila jedna od polaznica Akademije ženskog liderstva 2015. godine i jedna sam od članica Mreže za izradu nacrta za usvajanje jedne od najvažnijih Rezolucija UN, Rezolucija 1325 – Žene, mir, bezbednost.

U međuvremenu sam završila i Fakultet za bezbednost da bih mogla ozbiljnije da se posvetim problemima i pitanjima bezbednosti žena i uključim se na nacionalnom nivou u donošenje odluka u ovoj oblasti.

Od slobodnih aktivnosti mogla bih navesti da sam jedna od osnivača Udruženja poslovnih žena u okviru Privredne komore u Nišu i jedna od osnivača ženskog Rotary kluba „Carica Jelena“ u Nišu.

Sve ovo postigla sam zahvaljujući tome što sam imala priliku i čast da budem jedna od studentkinja Ekonomskog fakulteta u Nišu, na kome sam naučila šta znači rad, upornost, ambicioznost i kako sve to objediniti u celinu i ostvariti ono čemu svi težimo, a to je da radimo ono što volimo.

Ukoliko želite da Vašu priču podelite sa nama, pošaljite nam mail na alumni@eknfak.ni.ac.rs i mi ćemo Vas kontaktirati

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17