Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Priče o alumnistima

Marko Jeremić

Marko Jeremić je rođen u Nišu, gde je završio Srednju ekonomsku školu i 1995. godine upisao Ekonomski fakultet. Tokom studija je bio član SUSEF-a (Stručno udruženje studenata Ekonomskog fakulteta), kao i predsednik studenata četvrte godine u Savezu studenata (šk. 1998/99.). Studiranje nije posmatrao samo kao puki dolazak na predavanja i polaganje ispita, već je želeo da kao mlada osoba upije što više znanja, pa je aktivno učestvovao u organizaciji raznih tribina. Tokom bombardovanja 1999. Godine bio je u grupi studenata koja je našu istinu putem interneta širila u svet iz fakultetskih prostorija. Diplomirao je 2000. godine.

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu stekao je titulu Master ekonomista šk. 2008/2009. godine, na akademskim studijama drugog stepena - modul International business development, kao rezultat TEMPUS programa koje realizovan zajedno sa Univerzitetom za poslovne studije ESC Clermont Ferrand iz Francuske. Master teza je bila pod nazivom: „Upravljanje prodajnom silom u bankama“.

Nakon što je završio osnovne studije u roku, 2000. godine prvo zaposlenje je bilo u bankarskom sektoru u kome je radio preko petnaest godina. Zahvaljujući dobrom obrazovanju koje je poneo sa Fakulteta, a koje su mu prenosili profesori sa puno elana, počeo je da gradi uspešnu karijeru. Radio je u AIK banci, Eurobanci, Banca Intesa na raznim pozicijama, a od 2006. godine na menadžerskim pozicijama (Regionalni koordinator u Eurobanci i Direktor za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom – Regionalni centar Niš u Banca Intesa). Kao čovek koji teži širokom i raznolikom znanju, počinje da radi od 2016. godine kao pomoćnik izvršitelja za finansije u jednoj od najuspešnijih niških kancelarija.

Tokom karijere prošao je obuke renomiranih obrazovnih kuća kao što su Franklin Covey, Price Water House Coopers Academy, Harvard business school, Akademije za bankarstvo i finansije itd.

Detaljnije o karijeri možete naći na: www.linkedin.com/in/markojeremic

Govori engleski i francuski jezik, oženjen je i otac troje dece.

Ukoliko želite da Vašu priču podelite sa nama, pošaljite nam mail na alumni@eknfak.ni.ac.rs i mi ćemo Vas kontaktirati

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17