Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Priče o alumnistima

Predrag Mitrović

Radnu karijeru započeo je kao profesor ekonomske grupe predmeta (Osnovi ekonomije, Monetarna ekonomija i bankarstvo i Javne finansije) u Ekonomskoj školi „Đuka Dinić“ u Leskovcu. Nakon toga obavljao je poslove savetnika generalnog direktora za poslove razvoja u Eksport-import banci „Eksimbanci“ A. D. Beograd u Beogradu. Sa uspehom je završio specijalističke studije u Frankfurtu na Majni – SME Finance, Frankfurt School of Finance & Management – Bankakademie HfB, kao i specijalističke kurseve Nacionalne banke Kanade. Po povratku u Srbiju, radio je na odgovornim poslovima u HVB banci (HypoVereinsbank) i UniCredit banci.

Ima zvanje zastupnika i posrednika u osiguranju Narodne banke Srbije, a rešenjem Ministra pravde Republike Srbije imenovan je za stalnog sudskog veštaka Viših sudova Republike Srbije za ekonomsko-finansijsku oblast, uža oblast bankarstvo i osiguranje.

Aktivno je učestvovao u izradi i implementaciji velikog broja strategija razvoja, programa i projekata u zemlji i inostranstvu. Redovni je učesnik nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova i autor brojnih naučnih radova iz oblasti privrednog i regionalnog razvoja, ekonomske politike, nacionalne ekonomije, javnih finansija i monetarne ekonomije i bankarstva.

Veliki je kritičar neoliberalnog ekonomskog modela i ideologije. Centralna figura ekonomske delatnosti, po njemu, je čovek i njegovo blagostanje, a ne novac, profit i bogaćenje na leđima obespravljenih.

Od MENSA-e Srbija i Crna Gora pohvaljen je za prepoznavanje potencijala i očuvanje ljudskog kapitala Republike Srbije.

Učestvovao je, sa zapaženim uspehom, kao član srpske delegacije na Svetskom kongresu porodica i Međunarodnom naučnom forumu „Višedetne porodice i budućnost čovečanstva“ u Moskvi. Tom prilikom je od Ruske pravoslavne crkve na blagoslov dobio „Srebrnu medalju Hrama Hrista Spasitelja“.

Govori francuski, italijanski, engleski i bugarski jezik.

Rezervni je oficir Vojske Srbije i učesnik otadžbinskih ratova 1991. i 1999. godine.

Organizator je i aktivni učesnik u akcijama pomoći srpskom narodu na jugu Srbije, Kosovu i Metohiji i obnovi srpskih svetinja, crkava i manastira u Srbiji, a posebno manastira Hilandara na Svetoj Gori. Oženjen je i ima troje dece.

Ukoliko želite da Vašu priču podelite sa nama, pošaljite nam mail na alumni@eknfak.ni.ac.rs i mi ćemo Vas kontaktirati

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17