Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Priče o alumnistima

Ivana Dinčić

Trenutna pozicija zahteva dobro poznavanje finansija, ali istovremeno pruža mogućnost adaptacije i konstantnog učenja tokom redovnog posla, ali i kroz brojne obuke. Finansijska analiza sa pripremom finansijskih izveštaja, za interne i za eksterne potrebe, omogućava direktnu vezu između biznisa i finansijskog aspekta poslovanja, tako da uz ovaj posao dolazi velika odgovornost. Najbitnije u vezi sa mojim poslom je da svaki novi dan donosi nove izazove i nova iskustva, a jedno je sigurno – ja zaista volim ono što radim.

Temelji koje sam postavila slušajući predavanja i vežbe na Ekonomskom fakultetu u Nišu i prijatelji stečeni u tom periodu, omogućili su mi da pratim svoju viziju u želji da je u potpunosti ostvarim. Pored toga, poslovi koje obavljam u Finansijskom sektoru, pružaju mi mogućnost da putem praktičnog rada upotpunim svoja teorijska znanja stečena na Fakultetu. Rad sa profesorima i asistentima Ekonomskog fakulteta u Nišu, kao i njihovo nesebično zalaganje na predavanjima i vežbama, dalo mi je dobru osnovu za posao u kome se ceni stečeno znanje kroz akademsko obrazovanje.

Nadam se da ću ovim putem svojim budućim kolegama pomoći u odabiru karijere i profesionalnog usmerenja i da ćemo svi zajedno biti odličan primer kvaliteta i dobre prakse.

Ukoliko želite da Vašu priču podelite sa nama, pošaljite nam mail na alumni@eknfak.ni.ac.rs i mi ćemo Vas kontaktirati

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17