Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Priče o alumnistima

Miloš Petković

Miloš Petković je rođen 11.10.1991. godine u Aleksincu. Srednju školu završio je u Aleksinačkoj gimnaziji na prirodno-matematičkom smeru, kada je i definitivno odlučio i znao čime će se dalje u životu baviti.

Svoje osnovne studije završio je sa velikim uspehom na Ekonomskom fakultetu u Nišu, na smeru Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Ljubav prema finansijama i računovodstvu stekao sam od svojih profesora sa osnovnih studija koji su sjajno uspevali da nam teoriju povežu sa problemima iz prakse.

Nakon završenih osnovnih studija, nastavlja Međunarodne master studije – Makroekonomija privreda u tranziciji na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, koje završava sa prosečnom ocenom 10,00. Međunarodne master studije se organizuju sa Institutom za ekonomiju i menadžment (Institut Superieur d'Economie et Management Nice) Univerziteta Sofia Antipolis iz Nice, Francuske.

Nakon završenih prvih Master studija nastavlja druge Master studije iz Međunarodnog biznisa u Nici u Biznis školi za menadžment na Univerzitetu Sofia Antipolis kao stipendista francuske Vlade za ekonomiju i menadžment za master studije.

Sa uspehom završava master studije i nastavlja doktorske studije na istom Univerzitetu, u Laboratoriji za istraživanja u finansijama i menadžmentu. Trenutno je doktorant na prvoj godini doktorskih studija kao stipendista francuske i srpske Vlade za doktorske studije i asistent profesor na master studijama.

Pored teorijskog rada, može se pohvaliti i profesionalnim radom. Tokom studija je radio kao praktikant u reviziji u Revizorskoj kući “Moore Stephens”, a nakon završenih studija i kao mlađi revizor u Revizorskoj kući “Privredni savetnik– Revizija”. Poslednjih meseci radio je kao poslovni konsultant u američkoj konsalting kompaniji – “Joorney LLC”. Pored profesionalnog rada, bio je i istaknuti član studentskih organizacija sa ciljem poboljšanja studentskog standarda, humanitarnog rada i volontarizma. Dve godine bio je aktivni član Studentske organizacije “AIESEC”, godinu dana član Studentskog parlamenta, a i kratko član “SKONUSA”. Takođe, osnivač je i glavni izvršni direktor Studentske organizacije “Studentski servis - Niš”, koja je imala za cilj socijalno‐odgovoran rad studenata Univerziteta u Nišu.

Ukoliko želite da Vašu priču podelite sa nama, pošaljite nam mail na alumni@eknfak.ni.ac.rs i mi ćemo Vas kontaktirati

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17